Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 1, 47 blz.
prijs f 0,80; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Carla en Rie logeren bij hun grootouders. Tegen het uitdrukkelijk verbod gaan ze toch het kromme laantje in. Ze ontmoeten de jongens van de molenaar. De meisjes stichten brand die grootvader net op tijd kan blussen, waardoor een ramp voorkomen wordt. De meisjes bekennen, dat niet de jongens, maar zij schuld hebben. De volgende dag is het feest.
Conclusie: Boeiend verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 1, 47 blz.
Van W.G. van de Hulst kwam een nieuw nummer (20) uit, in de serie "Voor onze kleinen". Het is getiteld De bengels in het bos en beschrijft de avonturen die Carla en Rie beleven als zij bij hun grootouders in het boswachtershuis logeren. Het is een eenvoudig eerste leesboekje, dat bij vele kinderen in de smaak zal vallen, al is de uitvoering wat ouderwets. Ondanks protestants milieu ook voor de katholieke jeugd geschikt.(geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 2, 47 blz.
prijs 90 cent gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rie en Carla logeren bij opa en oma. Opa is boswachter. Leuke avonturen beleven ze met Peter en Bram, jongetjes, die vlak bij het bos wonen. Ze doen echter ook ondeugende dingen. Strekking: Als ze de ondeugende dingen vertellen, dan pas zijn hun hartjes weer gerust.
Conclusie: Spannend is ook dit boekje beschreven. De illustraties zijn zeer goed. Godsdienstig wat oppervlakkig. Opvoedkundig goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 3, 47 blz.
prijs f 1,--; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Carla en Rie mogen bij haar grootouders logeren, als vader en moeder op reis zijn. Grootvader is boswachter, begrijpelijk dat er voor de kinderen wel wat te beleven valt. Ze genieten heerlijk, maar doen ook wel eens domme dingen.
Conclusie: Kinderen lezen graag een boekje van Van de Hulst. Hij weet op een heel prettige en onderhoudende manier voor kinderen te schrijven. Ook dit is een leuk boekje. Daar is eigenlijk het meeste mee gezegd. Het blijft wat aan de vlakke kant en geeft de kinderen niet zoveel mee, ook godsdienstig niet. Dit is hierom zo jammer, omdat we zo graag boekjes op Kerstfeest aan de kinderen geven, waar iets meer in zit. Bruikbaar is het echter wel.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 4, 48 blz.
prijs f 1,30 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Carla en Rie mogen samen bij grootvader en -moeder in het bos logeren. Op een dag breekt er brand uit in het bos. Gelukkig kan grootvader, die Bram en Peter ervan verdenkt, nog tijdig blussen. De meisjes zijn echter de schuldigen! Strekking: Het is goed te luisteren naar oudere mensen, maar pas op, dat je toch niet iets verkeerds gaat doen, waar je niet voor gewaarschuwd bent. Als je het kwade belijdt, komt het weer goed.
Conclusie: Een prettig geschreven en opvoedend verhaal, dat onze kinderen graag zullen lezen. Het kwaad wordt niet verdoezeld en het gebed wordt heel eenvoudig gehouden en voorgezegd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 5, 47 blz.
De bengels in het bos door W.G. van de Hulst. Twee stadsmeisjes logeren bij hun grootouders, die bij een bos wonen. Als er een bosbrand uitbreekt, krijgen de zoontjes van de molenaar de schuld, maar na enige aarzeling bekennen de meisjes, dat zij door met lucifers te spelen de brand hadden veroorzaakt. Natuurlijk volgt er vergeving en verzoening, met een pannekoekenfeest op de koop toe. (geb. (f 1,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1965-66

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 5, 47 blz.
prijs gebonden f 1,30; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Carla en Rie mogen een poosje bij oma en opa, de boswachter, logeren. Ze worden heel goed gewaarschuwd voor de vele gevaren in het bos en vooral op de grote weg, maar o wat hebben ze veel beleefd... Strekking: Luister naar goede raad; speel vooral nooit met vuur, maar als je verkeerd gedaan hebt, dan moet je dat belijden en om vergeving vragen; dan is er ook een plaatsje in de hemel, waar de zonde niet meer is. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een heel goed kinderboekje. Maar als zo vaak bij v. d. Hulst helaas weer het gebruik van het zo koude "Heer", terwijl de strekking zo mooi is. We kunnen het daarom niet warm aanbevelen. Met onze opmerking...
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 6, 47 blz.
prijs f 1,60 gebonden, geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Carla en Rie logeren bij de grootouders, daar hun ouders weg zijn met vakantie naar het buitenland. Grootvader is boswachter. Carla en Rie mogen eerst niet de tuin uit. Grootmoeder is bang voor het verkeer. Later mogen zij wel naar het bos. Bram en Peter, twee zoons van de molenbaas spelen met hen. De meisjes spelen met vuur en er komt brand in het bos. Grootvader denkt dat de jongens het gedaan hebben, maar de meisjes vertellen dat zij het gedaan hebben. Als de vakantie om is, worden Carla en Rie weer gehaald. De jongens en de grootouders vinden het jammer. Gebruik van Heere.
Conclusie: Een mooi boekje. Opvoedkundig, eerlijk alles vertellen en om vergeving aan de Heere vragen. Christelijke inhoud. Eindoordeel aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 7, 47 blz.
prijs f 2,95; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Carla en Rie logeren bij grootvader, die boswachter is. Ze krijgen wat contact met twee jongens, die op de molen wonen. Bijna veroorzaken ze een bosbrand. Ze wagen steeds meer.
Conclusie: Jammer, dat de godsdienstige strekking verwerkt is in woorden, die wij liever t.g.o. onzer zondagsschoolkinderen niet gebruiken, we zeggen het graag wat anders. Wel leuk verhaal.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1975

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 9, 47 blz.
Gebonden, prachtig geillustreerd, leeftijd: 6-8 jaar, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs: f 4,75.
Inhoud: De twee zusjes Rie en Carla mogen bij hun opa en oma logeren. Opa is boswachter en hun huis staat in het bos. De meisjes beleven op hun manier enkele spannende avonturen.
Conclusie: Dit boekje is nr. 20 uit de overbekende serie "Voor onze kleinen". Het grote aantal herdrukken van deze schitterende boekjes spreekt duidelijke taal. Ook de tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. zijn subliem. Jammer is het gebruik van Heer en Here. Overigens van harte.
Eindoordeel: warm aanbevolen. W. Markus Krimpen a/d IJssel
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

De bengels in het bos, druk 10, 47 blz.

Beoordeling: Dit zijn "klassiekers" onder de kinderboeken. Velen van ons zullen de titels nog herkenen. Als kind hebben we ervan genoten en de kinderen van nu genieten er ongetwijfeld nog van. Alle boekjes zijn op voortreffelijke wijze, soms met een steunkleur, geïllustreerd door de zoon van de schrijver, W. G. van de Hulst jr. Al deze deeltjes zitten tussen de 10e en de 25e druk. Ik kan me indenken, dat sommigen de boeken van Van de Hulst een beetje ouderwets gaan vinden. De schrijver gebruikt vaak de uitdrukking "de lieve Heer". Bij andere schrijvers hebben we daar vaak moeite mee. Mag Van de Hulst dat wel? De boekjes zijn geschikt voor kinderen van 6-8 jaar, zowel jongens als meisjes. De prijs is f 5,50 per deeltje. De uitgever is Callenbach te Nijkerk.
Conclusie: aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1989

Open Boekbeoordeling.