Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Janse

Dat eenzame huisje, druk 1, 63 blz.
geïllustreerd. Leeftijd van 5-7 jaar, prijs f 6,95 Lientje woont met haar ouders en een blinde oma in een boswachtershuisje, midden in het bos. Allerlei gebeurtenissen, die zich in en rond dit boswachtershuis afspelen, worden verteld: een zwerver vindt er onderdak, er wordt gestroopt, een bosbrand. De wijze waarop dit alles verteld wordt is goed, al is het jammer, dat ik een paar taalfouten opmerkte. In de geestelijke strekking van het boek kan ik mij wel vinden. Alleen het hoofdstuk, waarin verteld wordt dat een kerstboom niet op het Kerstfeest thuis hoort, acht ik veel te geforceerd. Dit hoofdstuk heeft geen enkel verband in dit verhaal. Bovendien ben ik bang voor een dubbele moraal. Geen kerstboom op het Kerstfeest, daar ben ik het mee eens. Maar heeft de hazenbout, bestemd voor de predikant van het dorp, dan wel wezenlijk met het Kerstfeest te maken? Door het bovengenoemde heb ik wat moeite om dit boekje aan te bevelen. M.B.v.d.A. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.