Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAletta Hoog

Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 6 , druk 1, 30 blz.
Prijs 15 cent. Op onderhoudende wijze (hoe zou het trouwens met de geschiedenis van Jozef haast anders kunnen?) wordt in kinderlijke taal het Bijhelsche verhaal naverteld. De beknoptheid doet echter hier en daar tekort aan de levendigheid van voorstelling. De toepassing ontbreekt geheel en al. Ook voor kleine kinderen is het noodig, zoo mogelijk in elke geschiedenis, de blijde boodschap ter sprake te brengen; dat kan vooral in die van Jozef, en de Schrijfster laat die gelegenheid voorbijgaan. De Schrijfster wil ongetwijfeld de kinderen leeren, hoe Gods voorzienigheid alles regeert en dat Hij degenen, die Hem vreezen, geenszins verlaat. Doch deze geschiedenis bood zulk een gepast kader, om de ware vreeze Gods duidelijk te maken en aan te prijzen. Van den "Meerdere" dan Jozef wordt hier niet gesproken. De Schrijfster schijnt aan Jozef als type van Christus niet gedacht te hebben. Den Heere Jezus aan kinderen aan te prijzen, is zulk een schoon werk. Doch dit boekje heeft dezen hoofdtoets niet aangeraakt. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1913