Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Dagoe de kleine bosneger, druk 1, 77 blz.
prijs f 1,05; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Dagoe, de kleine Bosneger, waagt het de adat te verbreken doordat hij een in levensgevaar verkerend Indianenkind redt. Het op school gehoorde verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft zo'n indruk op hem gemaakt dat hij niet anders kon handelen, ook al wordt hij daardoor uitgestoten.
Conclusie: Voor jongens en meisjes. Mooi zendingsverhaal met degelijke strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Dagoe de kleine bosneger, druk 3, 76 blz.
prijs gebonden f 1,10; jongens- en meisjesboek; zending.
Inhoud: Een verhaal uit Suriname, Als de kinderen in hun korjaal van school naar huis varen, treffen ze op de rivier een bootje met een Indianenkindje aan, dat weggedreven was. De adat verbiedt de hand uit te strekken naar wat vreemd is. Maar Dagoe kan niet los komen van het pas op school vertelde verhaal van de barmhartige Samaritaan en brengt het bootje met het kind erin naar hun dorp. Nu wordt hij uit de dorpsgemeenschap uitgestoten. In de duisternis brengt hij met gevaar het bootje over de rivier naar de Meester, waar de dodelijk verontruste ouders het kind straks in ontvangst nemen. Strekking: In Dagoe wordt de kracht van het Evangelie openbaar, dat ook van de vrees voor geesten bevrijdt. De zendingsonderwijzer wordt verblijd door de vrucht op zijn arbeid.
Conclusie: Anne de Vries is een geboren verteller, Hij geeft ons hier een fijn zendingsverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Dagoe de kleine bosneger, druk 4, 76 blz.
17 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 9-12 j., (zie B.B. 1959). We vinden dit een zeldzaam mooi zendingsverhaal, en geven het gaarne opnieuw onze aanbeveling mee.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Anne de Vries

Dagoe de kleine bosneger, druk 4, 76 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Dagoe, een bosnegerjongen, redt uit het water een Indianenkind. Zijn stam vindt dit dom en verbant hem voorlopig. Was zijn vader destijds ook al niet omgekomen bij het redden van een blanke dame? Dit vertoornt de geesten. Dagoe wordt gedwongen het kind weer in een bootje prijs te geven aan het water. Mede door een vertelling op school van de barmhartige Samaritaan redt hij toch het kind. De Meester ziet hierin Gods vrucht op zijn werk. Strekking: Dit boekje bestrijdt het bijgeloof en laat het zinloze er van zien. Een werk, in de zending begonnen, draagt hier vrucht door het Woord van God in het leven van een bosnegerjongen.
Conclusie: Een goed verhaal, dat spannend blijft tot 't einde.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Dagoe de kleine bosneger, druk 6, 76 blz.
prijs gebonden ƒ 1,65; jongensboek.
Inhoud: Het verhaal verplaatst ons naar Suriname en vertelt er zo tussendoor hoe het in een heidense omgeving toegaat. Baroe redt een Indianen-jongetje, wat hem de toorn van de negerkapitein bezorgt, waardoor hij wordt uitgestoten. Hij weet het jongetje bij de meester op school te brengen. Dit is het wat de Heere Jezus bedoeld heeft in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaaltje, dat ons er opnieuw bij bepaalt hoe nodig het werk der zending is.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Dagoe de kleine bosneger, druk 7, 76 blz.
prijs f 1,95 gebonden, geillustreerd; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Dagoe vindt op de rivier een bootje met een Indianenkind. In zijn dorp wordt hij daarom enige tijd verbannen en moet het kind aan de riviergeest teruggeven. Dagoe brengt het bij de schoolmeester die juist verteld heeft van de barmhartige Samaritaan. Dit onderwijs heeft dus vrucht gedragen. Dagoe wordt om zijn dapperheid beloond.
Conclusie: Spannend jongensboek, goed verteld, Leerzaam wat betreft de blindheid van het heidendom. Godsdienstig en paedagogisch goed en evenwichtig. Geestelijke strekking goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Dagoe de kleine bosneger, druk 11, 76 blz.
zw/w. tekeningen geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes vanaf ± 7 jaar. Prijs f 5,90.
Inhoud: Dagoe, een bosnegerjongen speelt in dit verhaal de hoofdrol. Hij woont samen met zijn moeder en zusje in een dorpje aan de rivier. Zij vader is verdronken toen hij een vrouw redde uit het water. Er is een feest in het dorp. Alle mensen dansen. Dagoe niet, want hij wil 's morgens vroeg erop uit om de achtergelaten prooi van een tijger te pakken. Als hij er komt is de prooi weg, en Dagoe gaat daarom vissen. Dagoe gaat ook naar school. Daar vertelt de meester het verhaal van de barmhartige samaritaan. Als de kinderen uit school terugvaren vinden ze een boot met een indianebaby erin. Dagoe ontfermt zich over het kind. Maar in het dorp wil niemand er iets van weten omdat ze bang zijn voor de watergeest. Volgens de dorpelingen brengt Dagoe een vloek over het hele dorp. Dagoe moet weg uit het dorp totdat de geesten hem weer goed gezind zijn door de offers die de bewoners brengen. Het vreemde kindje moet terug waar het vandaan kwam. Dagoe duwt de boot met de baby in 't water, maar zoekt de boot later weer op. Hij denkt weer aan 't verhaal dat de meester vertelde, en daarom redt hij de baby en brengt hem naar de meester. Conculsie: Een leuk boekje. Het is begrijpelijk geschreven. Aan de ene kant het leven van de bosnegers die in de geesten geloven, en aan de andere kant de christelijke meester, die de kinderen over Jezus vertelt. In Dagoe ziet hij één van de vruchten van zijn werk.
Eindoordeel: Warm aanbevolen E.ten B.-v.d. B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.