Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Smelik

Dat ééne jaar..., druk 1, 135 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar; omvang 135 bladz. met 10 ill.; prijs f1.- gec. (bij 10 stuks voor halven prijs); geb. f0.50 hooger.
Korte inhoud: De heer Mandersloot is onderwijzer aan een Chr. School in de stad Vaartbergen. Hij heeft een zwakke vrouw en twee gezonde, levenslustige kinderen. De 11-jarige Kasper is de held van het verhaal. Hij is snoepachtig, vooral is hij dol op fruit, en dus... haalt hij weg, wat z'n mondje begeert. In de kracht Gods leert hij na zijn schuldbelijdenis strijden tegen z'n boezemzonde. In Mei 1923 krijgt de heer Mandersloot een benoeming tot Hoofd der Chr. School te Westerhout, een dorpje bij de zee. Ook hier vervalt Kasper in z'n oude kwaad. Gelukkig doet God hem een godvreezenden buurman ontmoeten, die hem op 't rechte pad brengt. Moeder, die reeds in V. ernstig ziek is geweest, moet in W. voor de tweede maal geopereerd worden. Ze sterft. Vóór ze heengaat troost Kasper haar met de mededeeling, dat hij Zendeling wil worden
Beoordeeling: "Dat ééne jaar" is een jaar van voor- en tegenspoed, van zonde en genade, van een vallen in 't kwaad en een strijden tegen de zonde. Een mooi boek, een goed verhaal, dat indruk zal maken op de kinderziel. De boezemzonde en de strijd er tegen zijn goed geteekend. Kasper is een jongen, zooals we er allen wel één of meer kennen. In 't verhaal zit veel handeling, daarom leest het prettig. Taal en stijl zijn goed, de ill. konden beter zijn. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930