Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHugo Kingmans

David Gwijn, druk 1, 192 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk van 192 blz. met afschuwelijk leelijke platen. Ingen. f 1.75, geb. f2.50. Leeftijd 12 en ouder.
Korte inhoud: David Gwijn en de jonge Willem Barendsz verlaten na Leidens ontzet de vloot der Watergeuzen. De eerste is een Engelschman, die gehuwd is met een vrouw uit Maassluis. De twee Geuzen lijden spoedig daarop met een koopvaarder schipbreuk aan de Noordkust van Spanje. David komt op de galeien, Willem weet te ontsnappen met behulp van een daar wonenden Vlaming. Hij met nog een paar Geuzen zorgen daarop voor de vrouw en het zoontje van Gwijn. Bij *t uitvaren van de Onoverwinnelijke Vloot in 1588 in den storm, wordt de bemanning van de boot door de galeislaven overmand, onder leiding van Gwijn. Deze wordt daarop door Koningin Elizabeth tot kapitein van een oorlogsbodem benoemd. Engelschen en Hollanders vechten samen tegen den Spanjaard. De oude vrienden ontmoeten elkaar weer. Daarna gelukkige thuiskomst!
Beoordeeling: Een degelijk christelijk boek. Hoewel het gaat over oorlog, niet bloederig. In tegenstelling met de meeste Geuzen-verhalen wordt ontkend (door den mond van W. Barendsz), dat alle Spanjaarden duivelskinderen zouden zijn. De ruwheid van de Watergeuzen en de onverdraagzaamheid van Datheen wordt niet goedgepraat. Het verhaal wijst er telkens heen, dat 's Heeren Geest de menschen en hun daden moet beïnvloeden en veranderen. Ook op de Geuzenvloot, ook op de galeien. Voorbeelden van Godsvrucht blijven niet ongezegend: W. Barendsz onder de Geuzen; zijn vrome vader, die op de galeien sterft, ten opzichte van Gwijn. De lezers krijgen een goede voorstelling van het ellendig bestaan van de galeislaven. Hartelijk aanbevolen. A. K.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930