Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLinda Erics

De Barmelootjes, druk 1, 125 blz.
G. K. C. O. 18 t.d.t. f 1.10. (Band 45 ct.). Het gezin van Barmeloo is een gelukkig, Godvreezend gezin; de grootouders zijn eveneens voorbeeldig. De auteur brengt ze in aanraking met anderen, die niet zoo gelukkig zijn. Die aanraking werkt gunstig: de arme Vosman ondervindt dit op verschillende wijzen; ook de architect Vredenstein wordt een ander mensch. De kinderen spelen hierin een groote rol en dit maakt het boekje voor kinderen des te aantrekkelijker. Tal van fleurige tooneeltjes, waaronder ook dat van ijsvermaak, zullen stellig de kinderen, al lezende, vasthouden. De Schrijfster heeft misschien bedoeld tegenwicht te bieden tegenover de laffe, flauwe, neutrale kinderlectuur, die met stapels aan de markt wordt gebracht. Iets van gehalte. En daarin is ze wel geslaagd, ofschoon de groote aanmerking onzerzijds is, dat van verzoening door Christus' bloed niet duidelijk gesproken wordt. Wel toonen de figuren, die optreden, hun geloof uit hun werken. Wat doet de Kerstboom hier weder? Een enkel scheldwoord streepten we aan. De illustratrice kan goed teekenen. Hier had ze soms beter gekund. Verschillende teekeningen zijn te ruw; er zit te weinig contrast in; ze zijn soms te forsch, te zwaar van lijn. We bevelen dit boekje aan, ofschoon we betreuren, dat de Evangelisatietendenz te weinig tot haar recht komt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1926