Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.G. Lameris-Bolt

Van een rood ei en een Noorse pop, druk 1, 53 blz.
prijs f 2,85; jongens en meisjesboek (vooral meisjes); leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Oma komt met Kerst op bezoek bij haar kinderen en kleinkinderen en vertelt een zelf beleefd verhaal: Anne's vader was kapitein op een kustvaarder, een zeilschip dat vaak maanden wegbleef. Hij bracht dan wat moois mee voor vrouw en dochter. Eens een rood ei, dat opengedraaid bij herhaling weer een ei voorttoverde van diverse kleuren. Toen beloofde hij een Noorse pop, maar met Kerst kwam vader niet thuis, er was een schipbreuk geweest, 't ergste werd gevreesd. Tweede Kerstdag zitten moeder en dochter in rouw, maar dan komt er bericht van de redding. 't Werd nog een heerlijk Kerstfeest en na enkele weken kwam vader met de Noorse pop.
Conclusie: Een heel aardig boekje, met spanning en goede Christelijke sfeer.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.
A.G. Lameris-Bolt

Van een rood ei en een Noorse pop, druk 2, 53 blz.
geb.; illustraties: een aantal zwart-wit tekeningen; geschikt voor jongens en meisjes van 7-9 jaar. Prijs f 4,-.
Inhoud: Tijdens de Kerst zijn Kobus, Guusje en Anneke met vader en moeder bij oma. Op een avond vertelt oma een boeiend kerstverhaal. Het gaat over een meisje Anne. (Later vertelt oma dat zij dat zelf was.) Haar vader is zeeman. Als hij thuiskomt, brengt hij meestal wat mee voor vrouw en dochter. Als hij weer eens op reis gaat, belooft hij Anne een Noorse pop mee te brengen. Met kerstfeest zou hij thuiskomen, maar als het zover is, komt hij niet. Zijn schip wordt zelfs vermist. Zo komt het dat de tweede kerstdag erg verdrietig begint voor Anne en haar moeder. Maar dan komt het bericht dat vader gered is en dan mag Anne toch nog naar het kerstfeest van school. Én drie weken later komt vader thuis, met de Noorse pop.
Conclusie: Wat de opbouw betreft, worden 35 van de 45 bladzijden tekst in beslag genomen door het verhaal van oma. Het is een boek dat de kinderen stellig zal boeien. De strekking is positief christelijk, bijv. blz. 28, waar vader spreekt over Gods bewarende hand. Op blz. 43 wordt de kerstgeschiedenis sober naverteld. Wel lijkt het me toe dat juist rond het kerstgebeuren de diepere tonen wat meer accent zouden kunnen krijgen. Kerstvreugde is geen vanzelfsprekende zaak! Wat het woordgebruik betreft, komt op blz. 13, 46 en 47 het woord "machtig" voor als uitroep, wat ik liever door een ander woord zag vervangen.
Eindoordeel: aanbevolen. d. P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
A.G. Lameris-Bolt

Van een rood ei en een Noorse pop, druk 3, 53 blz.
geb., aardig zw/w geil. Geschikt voor jongens en meisjes van 6-9 jaar. Prijs f 4,85.
Inhoud: Oma komt op bezoek en vertelt een prachtig verhaal, dat vroeger echt gebeurd is: de vader van het meisje Anne (later blijkt, dat dit oma zelf is) is kapitein op een schoener en komt zo af en toe maar thuis. Dan is het feest. Hij brengt dan ook wat mee voor Anne: een grappig rood ei. Als hij weer eens komt (dat zal tegen kerst zijn) belooft hij een Noorse pop mee te brengen. Maar wat gebeurt? De schoener vergaat met man en muis (naar men denkt). Op 2e kerstdag zit Anne i.p.v. het kerstfeest in school mee te vieren, heel verdrietig met haar moeder in huis. Dan komt de heerlijke tijding, dat vader toch gered blijkt te zijn. Met de arreslee gaan ze alsnog naar de kerstfeestviering.
Conclusie: Fijn boek. Ook leerzaam. De tijd van 80 jaar geleden herleeft voor de kinderen. Begrippen als schoener, arreslee enz. worden duidelijk uitgelegd. Wel onwaarschijnlijk, dat Anne en haar moeder helemaal geen bezoek hebben op die bewuste 2e kerstdag. Het boek heeft een goede strekking. God wordt gedankt voor de redding. Ook de kerstboodschap wordt, heel eenvoudig, verwoord (misschien wat te simpel?). 'k Heb wel wat moeite met het volgende: "Wie God bewaart, is wel bewaard" zei vader steeds. Toen bleek, dat vader niet verdronken was, zei moeder: "Hoe heb ik dat toch kunnen vergeten!" Hoe wáár dit gezegde ook is, 't is nog geen garantie, dat vader dus altijd behouden thuiskomt!
Eindoordeel: aanbevolen. C. J. Quist - v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.