Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.D. Schipper

De Rodenhorstjes, druk 1, 76 blz.
G.K.C.B. 9 t.d.t. In het prettige gezin Rodenhorst heerst een gezellige geest. De verhouding tussen ouders en kinderen en de kinderen onderling is bijna ideaal. Als er een nieuwe wereldburger verwacht wordt, gaan de kinderen bij oom logeren. Dan zingen ze allerlei versjes en doen ze allerlei spelletjes en horen ze allerlei belangwekkende dingen over ooms vogels. Dit verhaal is vlot en fris verteld. Alles even zonnig, hier en daar zelfs iets gechargeerd. Maar het bewijst, dat ook zonder allerlei ongelukken en griezeligheden een kinderboek interessant kan zijn. Omdat er weinig avontuur in zit, zullen de meisjes het meer appreciëren dan de jongens. De strekking is best, het gehalte zuiver. Ongedwongen is een aantal kinderversjes aangehaald, die in extenso worden afgedrukt. De uitvoering is goed; de illustraties zijn matig. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

A.D. Schipper

De Rodenhorstjes, druk 1, 76 blz.
Prijs f 0,95; gecartonneerd; geïll.; leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Belevenissen van de kinderen uit een schoolmeestersgezin, aangevuld met een zendingsverhaaltje en een "gewoon" verhaaltje. Het kerkgaan wordt aangeprezen. De drie Rodenhorstjes hebben nog een broertje en een zusje gehad, die heel jong zijn weggenomen, maar... vader zegt: Wij hebben vijf kinderen; drie hier bij ons en twee bij Jezus... Dit klinkt bedenkelijk, al wordt er op gewezen, dat ook kinderen een nieuw hart moeten hebben en bij Jezus vergeving van zonden kunnen ontvangen.
Conclusie: Er zit geen spanning in. Het zal niet nog eens en nog eens gelezen worden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
A.D. Schipper

De Rodenhorstjes, druk 2, 76 blz.
prijs f 1,20; gecartonneerd; jongens- en meisjeshoek.
Inhoud: Een onderwijzersgezin wordt vermeerderd met een jongen. De andere kinderen logeren dan bij oom en tante en maken nog een visite bij opa op de boerderij. Blijde thuiskomst. Strekking: Zonder bepaalde strekking.
Conclusie: Eenvoudige beschrijving van chr. familieleven.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.