Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAgni van der Torre

De club van de kat, druk 1, 44 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. De poes heeft kleintjes. Dat is een gebeurtenis in de kinderwereld. Ieder wil een van de kleine diertjes hebben. Ten slotte mag alleen Fieke haar poesje houden. Ze heeft het Moortje genoemd, omdat het bijna geheel zwart is. Haar vriendinnetje Corry, die altijd aan het bed gebonden is, heeft ook een zwarte poes, Mieke. De jongens maken grootsche plannen voor een Indianenspel, waaraan ook de meisjes mogen deelnemen. In 't hooiland zal het gespeeld worden. Teun heeft Mieke gepakt en meegenomen. Die is straks een panter en moet met een lasso gevangen worden. Maar 't spel ontaardt in een wilde jacht op Mieke, die het met den dood bekoopen moet. De kinderen — inzonderheid Fieke — hebben erg spijt van hun daad en sluipen stil naar huis. En dan teekent de schrijfster op meesterlijke wijze de wroeging van Fieke, die besluit Moortje aan Corry te geven. Maar — Mieke wordt er niet weer levend door en — die was ook een schepsel van God. Ze heeft God dus ook bedroefd, tegen Hem gezondigd . . . . Ze vraagt, of de Heere het haar om Jezus' wil vergeven wil. Den volgenden morgen brengt Fieke Moortje naar Corry. Het slot is een ernstig gesprek van Meester met z'n jongens en meisjes, die als „club van de kat" voortaan tot bescherming van alle katten zullen optreden. De vertelwijze van dit boekje is zoo, dat de jonge lezers er zeker smaak in zullen hebben. Het godsdienstig gehalte geeft geen reden tot klacht of bezwaar. Wel ligt het accent op dierenbescherming. Er is van deze katjes gemaakt, wat er van te maken is. Toch blijven eenige punten onwaarschijnlijk. Buitenkinderen weten over het algemeen heel goed, hoe ze met katten moeten omgaan. Bovendien: een kat is taai. De illustraties zijn redelijk. De omslag bevalt ons niet, evenmin als de titel onze bewondering heeft. Overigens achten we deze kattengeschiedenis niet onbruikbaar.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Agni van der Torre

De club van de kat, druk 1, 44 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Teun en Fieke maken zich klaar voor school. Er is iets gewichtigs gebeurd, er zijn jonge poesjes geboren. Vooral Fieke is er "vol" van, zelfs onderweg en in de klas nog. Teun denkt meer aan visschen, jagen en... Indianen. Een "rustpunt" op den weg van school naar huis is het huisje van vrouw Volder, waar ook zieke Corrie woont met Mieke de poes. Bij het Indiaantje spelen van "de club" wordt Corry's poes gedood. Fieke toont 't meeste berouw. Ze geeft háár poes, Moortje, aan haar zieke vriendinnetje, dat zoo'n verdriet heeft, door hun wildheid. Meester vertelt, hoe echte Indianen zijn... dierenvrienden. Ter bescherming van dieren worden nu "clubs" opgericht, ook de club van de kat. Algemeene op- of aanmerkingen: De nare gevolgen van onnadenkendheid komen duidelijk in dit boekje uit. Toch wordt het kwaad niet als zonde aangeduid. En daarom is het geheel toch erg oppervlakkig. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Agni van der Torre

De club van de kat, druk 3, 46 blz.
prijs f 0,80; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wilde jongens spelen Indiaantje en verbeelden zich dat de zwarte poes van de zieke Corrie een panter is. 't Dier vindt de dood. Corrie krijgt op haar gebed een andere zwarte poes. De meester vertelt van Indianenclubs en de meisjes maken de club van de Kat. Strekking: Je moet de Heere vergeving vragen. En je moet goed maken wat je je naaste misdeed.
Conclusie: Mooi geschreven hoekje met goede inhoud.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Agni van der Torre

De club van de kat, druk 3, 46 blz.
prijs f 0,90; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een zwarte poes, het lievelingsdier van Corrie, die lang ziek is, wordt door wilde jongens gedood bij hun spel. Een der kinderen besluit haar eigen kat aan Corrie te geven. Verschillende meisjes richten "de club van de Kat" op. Strekking: Voor kwaad doen is vergeving nodig. Behalve schuld belijden is goed maken noodzakelijk. Gebruik van Here.
Conclusie: Goed geschreven verhaal.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.