Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De gondelier van Venetië, druk 1, 94 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Nicco Loredano is gondelier in Venetië en behoort tot de Protestanten. Deze kleine groep krijgt een eigen predikant. Luigi Rosso woont ook geregeld de godsdienstoefeningen bij. Hij verraadt echter deze menschen door ze aan te klagen bij de priesters. De gondelier komt ook in de gevangenis. Luigi hoopt nu den gondel van Nicco te krijgen, maar Maffio, Loredano's zoon, doet echter het werk van zijn vader. Maffio gaat 's nachts zingen bij de gevangenis en spreekt zoo telkens zijn vader. Maffio hoort, dat zijn vader 's nachts in de rivier verdronken zal worden. Hij gaat met z'n Roomschen buurman Stefani naar de gezichtsplaats. Als vader in het water ligt, springt Maffio te water en weet zijn vader te redden. Loredano komt bij Stefani in huis en vlucht later met zijn gezin naar Zwitserland, geholpen door den berouwvollen Rosso. Algemeen op- of aanmerkingen: Een mooi boek. Het verplaatst ons in den vervolgingstijd in Venetië. Ook in dit boek maken we kennis met menschlievende Roomschen. De jongens kunnen er uit leeren, hoe God machtig is om te helpen uit den grootsten nood en Zich toont een Hoorder des gebeds.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.