Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A.M. Renes-Boldingh

De Wielewaal, druk 1, 179 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. 180 blz. 95* cent. Bij 20 ex. 75* cent. Het spijt ons, dat vijf nieuwe uitgaven van de Firma A. Voorhoeve te Rotterdam ons eerst bereikten, toen de heele Boekbeoordeeling reeds was gezet en de correctie reeds in vollen gang. Daardoor was het niet mogelijk, ze meer rond te zenden bij de Recensenten. Dientengevolge moeten we met aankondiging volstaan. Echter moet worden opgemerkt, dat deze vijf nieuwe uitgaven in zoover niet op één lijn te stellen zijn met die der andere Uitgevers, dat ze samen de zgn. Compagnie-serie vormen, welke een voortzetting is van J. M. Bredée's Zondagsschoolbibliotheek „Samuël". In eenvoudige uitvoering zijn ze ook afzonderlijk verkrijgbaar voor uitdeeling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941