Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Blomberg-Zeeman

Asschepoes, druk 1, 82 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor meisjes van 10-14 jaar; omvang 82 bladz., met 8 ill. van Jeanne Faure: prijs f 0.90 gec. Bij getallen groote reductie.
Korte inhoud: Noortje Bos. die al jong vader en moeder heeft verloren, wordt door een broer van haar vader als kind aangenomen. Oom verliest zijn vrouw en blijft met nog drie eigen kinderen over. Als oom zonder werk komt en het gezin financieel achteruitgaat, brengt Nora een offer door haar piano te verkoopen, zodat de schulden en de verplegingskosten van oom, die ziek is geworden, kunnen betaald worden. Om ooms zorgen te verlichten, zorgt ze geheel alleen voor de huishouding en verhoogt ook nog de gezinsinkomsten met 't geven van pianolessen. De koopster van Nora's piano, een kennis van haar moeder, ontfermt zich over het gezin. Oom Bos wordt rentmeester en Nora, de asschepoes, wordt wel geen ‚Äěprinses", maar komt in heel wat gunstiger conditie dan vroeger.
Beoordeeling: Dit is een aardig meisjesverhaal, dat een Christelijken geest ademt en dat door onze meisjes met veel genoegen zal gelezen worden. De zich opofferende Nora Bos heeft een edel karakter; ze is een echte Christin, die liefde om zich verspreidt, waarvan een gunstige invloed op heel haar omgeving uitgaat - ook op de lezeressen. Het verhaal is goed gesteld. Aanbevolen. G.D.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930