Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De hamer van Hein Haksteeg , druk 1, 94 blz.
prijs gecartonneerd f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal uit 1566. Hein Haksteeg, een jongen van 15 jaar uit Dordrecht, heeft omgang met Piet Put, een jongen met een slecht karakter. Hij laat zich door Piet verleiden voor z'n vak naar Antwerpen te reizen. Tijdens de beeldenstorm wordt hem door Piet Put een waardevol familiestuk, een hamer, ontstolen, waardoor hij onder verdenking komt deelgenomen te hebben aan de te laken beeldenstorm. Toch blijkt tenslotte zonneklaar zijn onschuld en komt Hein met z'n hamer weer behouden terug in de ouderlijke woning te Dordrecht.
Conclusie: Geschiedkundig goed verantwoord. Protestants-gereformeerd van strekking. Een verhaal, dat door de jongens met spanning zal worden gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De hamer van Hein Haksteeg , druk 1, 94 blz.
P. de Zeeuw J.Gzn. schreef De hamer van Hein Haksteeg. Om het timmervak grondiger te leren komt de jonge Hein uit Dordt naar Antwerpen in 1566, juist op tijd om de beeldenstorm mee te maken. Hij wordt ten onrechte als medeplichtige voorgeleid, en weer vrijgelaten op het getuigenis vooral van een beeldenverkoopster. Kameraden van Hein worden voor hun wandaden gestraft. Met veel nadruk wordt de beeldenstorm herhaaldelijk afgekeurd, zij het niet steeds in de meest gelukkige bewoordingen. Historisch is het wel onvolledig de beweging alleen te zien als een blinde uiting van volksrazernij. In dit verband warden de consistories niet eens genoemd; roof en plundering worden, idealiserend, gezien als een uitzondering, t├ęgen de uitdrukkelijke wil van de beeldenstormers. Overigens komt de schrijver goed voor de dag. Hij vertelt zeer vlot en aannemelijk, met een bewonderenswaardige dialoog en een rechtlijnige karaktertekening die wel voldoet voor een jongensboek. Het werk behoeft voor katholieke lezertjes niet te worden afgewezen, al zal het hun ook geen goed doen. Spijts de irenische sfeer is er onvermijdelijk een ferme afstandname t.o.v. de 'beeldenverering' blijven hangen. (geb. f 1,20)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.