Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRie van Rossum

De eerste kerstboom in ons land , druk 1, 31 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje verplaatst ons in de zeer bange dagen van het beleg van Haarlem, 1572. Wij maken kennis met het gezin van Kapitein Van Merk; waar we o.a. ook aantreffen Kapitein Carl en Kapitein Cureij. Beide heeren hebben heel wat meegemaakt en belangrijke personen gezien en gesproken, o.a. Calvijn en Luther. Karl vertelt b.v. van een Kerstfeestviering ten huize van Luther, waarbij hij tegenwoordig geweest was. Hij vertelt den kinderen Van Merk over de Duitsche gewoonte om met Kerstmis een Kerstboom neer te zetten. Als verrassing heeft hij nu ook een Kerstboom geplaatst op den zolder van het huis van Van Merk. Blij verrast waren de kinderen, toen ze den verlichten boom zagen. De blijdschap werd echter verstoord door den inval der Spanjaarden. Kapt. Karl opent een zolderluik, waardoor het helder licht van den Kerstboom over den wallen schijnt. De Spanjaarden werden daardoor verschrikt (meenden dat het een tooverij van de ketters was) en namen de vlucht. Zoo werd Haarlem op dezen Kerstnacht door den eersten Kerstboom in ons land bewaard. Algemeene op- of aanmerkingen: Een spannend boekje; jammer, dat de Kerstboom verheerlijkt wordt. Het verhaal van den Kerstboom, die zulk een gewichtige rol heeft gespeeld bij het beleg van Haarlem, klinkt zeer onwaarschijnlijk, al wordt het ook als historisch betrouwbaar voorgesteld. Het woord Heer wordt één keer gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Rie van Rossum

De eerste kerstboom in ons land , druk 1, 31 blz.
G.K.O. 5 t.d.t. Rie van Rossum heeft "een oud Kerstboekje van F. Bungener naverteld". 't Verhaal geeft een episode uit 't beleg van Haarlem in 1572. In den Kerstnacht is er een kerstboom in 't huis van Kapitein Van Merk. De Spanjaarden doen weer een inval. En ze zouden 't gewonnen hebben, indien niet onverwachts door 't openstooten van een luik, 't licht van den kerstboom had gestraald. "Een brede lichtstroom valt onverwacht en verblindend over de vechtenden op den wal!" En nu gaan de bijgeloovige Spanjaarden er van door. Voor dat "duivels ding, die vreeselijke toverij van de ketters". Wij zijn niet zoo bijgeloovig. Ook al branden er tientallen kaarsen aan een kerstboom, dan nog is er geen lichtstroom, en zeker geen verblindende. 't Is te mooi om waar te zijn. De kerstboom heeft steviger steunsels van noode! Trouwens, heel de Kerstboom interesseert ons weinig. Er is in dit boekje ook nog een kapitein, die "Kerk en Vrede"-taal praat. Hij wordt wel tegengesproken, maar niet op afdoende manier. We achten dit boekje voor onze Zondagsscholen niet geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Rie van Rossum

De eerste kerstboom in ons land , druk 2, 31 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Dit boekje verplaatst ons in de zeer bange dagen van het beleg van Haarlem in 1572. Wij maken kennis met het gezin van Kapitein Van Merk; waar we o.a. ook aantreffen Kapitein Carl en Kapitein Cureij. Beide heeren hebben heel wat meegemaakt en belangrijke personen gezien en gesproken, o.a. Calvijn en Luther. Karl vertelt b.v. van een Kerstfeestviering ten huize van Luther, waarbij hij tegenwoordig geweest was. Hij vertelt den kinderen Van Merk over de Duitsche gewoonte om met Kerstfeest een Kerstboom neer te zetten. Als verrassing heeft hij nu ook een Kerstboom geplaatst op den zolder van het huis van Van Merk. Blij verrast waren de kinderen, toen ze den verlichten boom zagen. De blijdschap werd echter verstoord door den inval der Spanjaarden. Kapitein Karl opent een zolderluik, waardoor het helder licht van den Kerstboom over de wallen schijnt. De Spanjaarden werden daardoor verschrikt (meenden, dat het een tooverij van de ketters was) en namen de vlucht. Zoo werd Haarlem op dezen Kerstnacht door den eersten Kerstboom in ons land bewaard. Algemeene op- of aanmerkingen: Als Vaderlandsche geschiedenis is dit boekje wel aan te bevelen. Maar de Kerstboom? Moet die onder ons op onze Kerstfeesten een plaats bekomen? En het zou kunnen, dat onze kinderen door dit boekje er om gingen vragen. Ook stijl en woordenkeus is voor onze jonge kinderen wel wat moeilijk. Nieuwe spelling.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.