Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.J. Kloppers

Alle dingen nieuw, druk 1, 40 blz.
Het verhaal verplaatst ons op eene kostschool. Anna van Slooten, die jong haar vrome Moeder heeft verhoren, is door haar Vader daarheen gezonden. Zij is ongenaakbaar voor iedereen en allen schuwen haar. Een onderwijzeres krijgt echter invloed op haar en weet haar op den rechten weg terug brengen. Het godvruchtige woord en het schoone voorbeeld der juffrouw werken zegenrijk. De hoofdonderwijzeres wordt naijverig op de juffrouw en zendt haar ten slotte weg. Nu wordt echter de onderwijzeres aangesteld tot gouvernante bij Anna en hare vriendin, natuurlijk tot aller vreugde. Dit boekje kunnen we zeer aanbevelen. Het is boeiend geschreven en wel geschikt den waren godsdienstzin op te wekken. Niet zoo overdreven vroom, dat de kinderen er een afkeer van krijgen. Op dit terrein is voorzichtigheid geboden. De gesprekken konden wel wat natuurlijker zijn. Vooral de wijze, waarop het meisje haar onderwijzeres aanspreekt, is niet aan te bevelen. Voor een leeftijd van 12-16 jaar een allerliefst boekje. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908