Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Corrie en Jan, druk 2, 53 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Corrie en Jan zijn de twee kinderen van den hoofdonderwijzer op een dorp. Jan is de jongste en gaat nog niet op school. Op een middag gaat Corrie met haar vriendinnetjes spelen. Jan gaat ook mee. Als ze melk gaan drinken bij een boer, moet Jan wachten. Hij loopt naar de vaart en valt te water. Door een voorbijganger wordt hij gered. Corrie's verdriet is groot, als ze Jan niet terugvindt. Jan is reeds thuis, wordt ziek en eerst na eenige dagen geneest hij. Corrie is intusschen met haar schuld tot God gegaan en de Heere hoort haar gebed om beterschap voor Jan. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje. Eenvoudig en toch wel boeiend. De strekking is heel goed. Ook het gezinsleven der kinderen is hier juist geteekend. Ja, we kunnen dit boekje aan onze kinderen met gerustheid in handen geven.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Francina

Corrie en Jan, druk 2, 53 blz.
Een boekje voor de kleintjes, dat er leuk uitziet. Corrie en Jan zijn kinderen van den onderwijzer. Ze moeten samen gaan spelen in het weiland, hoewel Corrie liever alleen ging. Als de vier vriendinnetjes komen, gaan ze eerst kransjes maken en dan wandelen tot Jan moe wordt. Dan rusten ze in het land van boer Kromhout. Ze gaan daar melk drinken, behalve Jan, die bang is voor den hond. Als ze terugkomen is Jan weg; hij is in het water gevallen, maar gered. Later krijgt hij zelf een hondje. Het eenvoudige verhaal is goed verteld. De strekking is, erop te wijzen, dat ongehoorzaamheid gestraft wordt, maar dat de Heere toch in zijn genade uitredding schenken kan, als we door eigen schuld in de ellende gekomen zijn. De schrijfster spreekt niet van groote dingen, maar geeft een kinderverhaal, waarvan de inhoud iederen dag werkelijkheid kan worden en dat geheel aan het gewone leven ontleend is. We hebben het boekje met genoegen gelezen. 't Is voor de jonge kinderen onzer Zondagsscholen zeer geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Francina

Corrie en Jan, druk 2, 53 blz.
Voor de kleinen bestemd, blijkens de gescheiden lettergrepen. Toch zal het de kleinen maar matig spannen. Een meisje gaat met haar kleine broertje spelen -- ze laat hem in de wei alleen om met haar vriendinnetjes naar een boer te gaan. Jan valt in 't water, maar wordt gelukkig door een voorbijfietsenden jongen gered. De Heere had dat gedaan. Die geloofsbelijdenis hooren we natuurlijk voor onze kleinen graag. Maar als dat - goed geteld - zes keer achter elkaar gezegd wordt, dan wordt het licht te veel. De illustraties zijn eenvoudig en goed. Het plaatje op den omslag is maar zóó zóó. Voor 7 jaar. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933