Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Gedroogde appeltjes, druk 2, 16 blz.
G.K.O. 5 t.d.t. Grootmoeder vertelt, dat zij in haar jeugd op de Zondagsschool ging bij Lisman. Die had haar naam geschreven in een boek. Toen zij ingeschreven werd, had Lisman haar gezegd, dat er nog een veel mooier boek is, in de hemel, waarin de namen staan van allen, die Jezus liefhebben. De Zondagsschool van Lisman werd gehouden in zijn pakhuis. Daar stond o.a. een vat gedroogde appeltjes. Op een keer nam zij met nog een jongen van de Zondagsschool van die appeltjes. Lisman merkte dit en nam haar de volgende week daarover onder handen. Ernstig sprak hij met haar en bad met haar om vergeving. Het thema van dit verhaaltje, geschreven en geïllustreerd à la V. d. Hulst (onze lof voor beiden, zowel auteur als illustrator!) kan worden weergegeven door de woorden: Jezus heeft mijn naam ten leven opgeschreven". Hier valt bij veel, waarop geroemd worden mag één ding te vragen, nl. of niet één enkel zondig feit ál het accent krijgt. Op die wijze kan zo licht het zondebegrip in het gedrang komen. Overigens is op loffelijke wijze de Heiland van zondaren aangewezen en aangeprezen. We bevelen dit boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

W.G. van de Hulst

Gedroogde appeltjes, druk 2, 16 blz.
Prijs f 0,20; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Grootmoeder vertelt aan Miep een verhaaltje uit haar eigen jeugd. Een Z.S. in een oud pakhuis, waar grootmoeder appeltjes steelt en na dit feit haar kwaad belijdt. Strekking: God straft het kwaad, maar vergeeft ook, als men berouwvol tot Hem komt. Een mooi boekje, goed geschreven en niet te oppervlakkig.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gedroogde appeltjes, druk 4, 15 blz.
prijs f 0,25; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Als Miep op zaterdagavond in het bad is geweest, mag ze bij grootmoe op schoot zitten. Grootmoe vertelt, hoe ze als klein meisje op de Zondagsschool ging bij Lisman, in zijn pakhuis, waar kisten en tonnen stonden en hoe ze toen stilletjes van de weggenomen gedroogde appeltjes aannam. Het kwaad wordt ontdekt, maar toch hag grootmoe's naam in Lismans boek blijven staan. En nu staat haar naam in Gods boek, in de hemel. Strekking: De Zondagsschool doet een zegenrijk werk, waar ze de kinderen vertelt van de enige Naam, die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Dat kan niet alleen in een mooi gebouw, maar ook in een pakhuis, als in het hart van hen, die zich met dit werk bezighouden, de vreze Gods woont.
Conclusie: Een ernstig en ontroerend verhaaltje, dat door de kinderlijk eenvoudige wijze, waarop het wordt verteld, niet nalaten zal zijn invloed te doen gelden op het ontvankelijk kinderhart.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gedroogde appeltjes, druk 5, 15 blz.
prijs f 0,45 in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Grootmoeder vertelt haar kleindochtertje een waar verhaal uit haar eigen jeugd. Als kind heeft ze van gedroogde appeltjes gesnoept, waardoor ze bijna uit het boek van de Zondagsschool werd geschrapt. De oude meester heeft met haar gebeden en haar vergeven. Strekking: Het gaat in ons leven er om of onze namen zijn geschreven in het boek "ten leven". Het komt er dan niet op aan of we deftig zijn of niet, maar op óns hart.
Conclusie: Voor de kleinen een verhaal, dat hen zal aanspreken. Wie heeft als kind niet hetzelfde gedaan als grootmama? Bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Een sympathiek boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gedroogde appeltjes, druk 6, 15 blz.
brochure, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 5-7 jaar. Prijs f 3,95 (na 31-12-1994 f 4,95).
Inhoud: Grootmoe vertelt een verhaaltje aan Miep. Over vroeger, toen zij als klein meisje op de zondagsschool zat bij meneer Lisman, die de kinderen ontving in zijn pakhuis. Als meisje werd zij ingeschreven in een groot boek. Lisman vertelde van Gods grote Boek, waar namen staan geschreven van Zijn kinderen. Als de kinderen gedroogde appeltjes stelen en opeten worden ze gestraft met buikpijn. Lisman vergeeft, maar wijst op Gods vergeving als het belangrijkste.
Beoordeling: De korte vertelling is bepaald niet eigentijds. Wel sfeervol! Miep wordt gewassen in de "kuip" en mag opblijven in haar "hansop" enz.. Oma heet "grootmoe". Oma's vertelling wordt aangediend als van heel vroeger en verplaatst de lezertjes naar een wereld van voorheen, eind 19e eeuw. Godsdienstig: het thema zonde-vergeving wordt verantwoord en teer behandeld. Opvoedkundig aanvaardbaar.
Eindoordeel: Aanbevolen. M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.