Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. van Nuis-Zuidema

De gebroken plant, druk 1, 125 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 12 t.d.t. Bald wil moeder, die ziek is, verrassen met een plant. Voor f 1.20 kan hij die koopen van een tuinman. Hij probeert met pakjesdragen wat te verdienen. Dat gaat natuurlijk vrééselijk langzaam. Hij vervangt Japie, die anders uit wieden gaat, maar die verdwenen is. Hij wordt door de jongens daarom geplaagd. Hij heeft moeite met zijn geweten om een kwartje, dat hij niet stilletjes houden mag. Japie komt later terug. Een verloren, maar door Bald terugbezorgde portefeuille brengt de gunstige oplossing. Bald kan nu de plant koopen, die hij voor moeder op het oog heeft. Ze is er bij haar terugkomst zeer door verrast. De titel van dit boek is niet correct. Het accent ligt niet op de gebroken plant, maar op de andere, die de gebroken plant moet vervangen. Het godsdienstig element is wel wat karig, maar toch positief. De teekeningen zijn goed, de uitvoering is te prijzen. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

M. van Nuis-Zuidema

De gebroken plant, druk 1, 125 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bald, Brammetje en Mien worden uit school geroepen, omdat moeder plotseling ziek is geworden. Bald is een stille strijder. Vooral kwelt hem de gedachte aan "de gebroken plant": hij heeft, door onvoorzichtigheid n.l. een azalea stuk gemaakt. Moeder moet naar het ziekenhuis. Bald maakt een plan: hij zal een andere azalea koopen. Het kost hem echter heel wat moeite om 't geld ervoor bij elkaar te krijgen. Ondanks vele moeilijkheden en teleurstellingen slaagt hij er tenslotte in. Juist als moeder terug komt, staat de nieuwe plant op de oude plaats. Algemeene op- of aanmerkingen: 'n Echt jongensboek met goede eigenschappen en spannende momenten. Geleerd wordt alle bekommernissen op den Heere te werpen. Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
M. van Nuis-Zuidema

De gebroken plant, druk 2, 125 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 12 t.d.t. Bald wil moeder, die ziek is, verrassen met een plant. Voor f 1.20 kan hij die koopen van een tuinman. Hij probeert met pakjesdragen wat te verdienen. Dat gaat natuurlijk vrééselijk langzaam. Hij vervangt Japie, die anders uit wieden gaat, maar die verdwenen is. Hij wordt door de jongens daarom geplaagd. Hij heeft moeite met zijn geweten om een kwartje, dat hij niet stilletjes houden mag. Japie komt later terug. Een verloren, maar door Bald terugbezorgde portefeuille brengt de gunstige oplossing. Bald kan nu de plant koopen, die hij voor moeder op het oog heeft. Ze is er bij haar terugkomst zeer door verrast. De titel van dit boek is niet correct. Het accent ligt niet op de gebroken plant, maar op de andere, die de gebroken plant moet vervangen. Het godsdienstig element is wel wat karig, maar toch positief. De teekeningen zijn goed, de uitvoering is te prijzen. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940