Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL.T. Meade

De engel der liefde , andere uitgave van 1909
Na deze collectie ontving ik ook die van den Heer Callenbach, die ik voor uitdeelingen warm aanbeveel. Ik vond er vele zeer goede werkjes bij, doch voor die te behandelen, vestig ik nog uwe aandacht op een zijner vroegere uitgaven: "De Engel der Liefde", door L.T. Meade, bewerkt door Joanna P. Wesselink-van Rossum, lief geillustreerd, uitgave van de Erven Loosjes, thans verkrijgbaar bij C.F. Callenbach te Nijkerk. 't Is een juweeltje. Meer dan eens lazen we dit boek met genot. In mijn eerste exemplaar, dat ik door uitleenen heb verloren, had ik wel enkele dingen aangeschrapt, waarop een kleine aanmerking was te maken, doch zij waren niet ernstig en de tijd ontbreekt mij, er 't geheele werkje nog eens om na te lezen, maar ge ziet de boekjes toch zelf ook in, niet waar, voor ze den kinderen in handen te geven? Of gij maakt, al voorlezend, een kleine verandering, b.v. waar Edith voor haar waschtafel staat en geheel onnoodig "een heel mooi kind en volmaakte schoonheid" genoemd wordt.Boekbeoordeling in Het Kind, 5-12-1908