Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTo Hölscher

De katholieke jeugdbijbel , druk 1, 444 blz.
EEN KATHOLIEKE JEUGDBIJBEL DIT ONDERWERP, waarde lezers, hebben wij voor deze tijd van het jaar willen bewaren. Dat is de tijd van examens, van overgang, van keuze tussen verschillende studierichtingen of schooltypen. Ouders zullen uitzien naar een passend geschenk voor hun kinderen bij behaald examensucces, leerkrachten zullen afscheid nemen van weinig- en veelbelovende leerlingen, en hen een laatste levensles willen meegeven. We hebben de afgelopen jaren wel eens horen spreken van een bijbelréveil onder de katholieken. We zouden niet graag uitmaken of dit een constateren van de werkelijkheid is, dan wel het uitspreken van een alleszins schone wensdroom. Maar zou het nu zo gek zijn als die naar een geschenk speurende ouders en die afscheidnemende onderwijsmensen eens dachten aan de waarde dat het Boek der boeken kan hebben voor de jongeman en voor het meisje, die, staande op de drempel van een nieuwe levensfase, ontvankelijk van gemoed zijn. Ongetwijfeld denken deze ouders wel degelijk aan een geschenk dat van meer waarde is dan wat amusement: aan een instructieve excursie, een vormend boek. Ongetwijfeld ook is het de bedoeling van deze leermeesters, wie allerlei plechtige woorden door het hoofd spelen, om hun "abituriënten" heen te sturen met een goede wens en een goede raad waarvan zij in hun leven plezier kunnen beleven. Welnu, hier willen wij heen: laten zij die de jeugd stuwen en leiden eens beseffen dat de bijbel voor het ontwikkelen van de eigen wereldbeschouwing van de jonge mens van groot gewicht is. Kies de bijbel eens! Voor de opgroeiende kinderen, 13, 14, 15 jaar tot en met rijpere jeugd, is de Nederlandse boekenmarkt een uitstekend werk rijk, dat we voor gelegenheden als boven bedoeld zeer in de aandacht aanbevelen. Het is De katholieke Jeugdbijbel van To Hölscher en pater Romualdus, o.f.m. cap. Uit de samenwerking tussen een jeugdboekenschrijfster (zelf aan het onderwijs verbonden) en een scripturist groeide een boek, dat alle eigenschappen van een goed jeugdboek en een betrouwbare bijbelse geschiedenis in zich verenigt. In twee delen (Oude en Nieuwe Testament) geeft het, zeer boeiend verwoord, zorgvuldig en toch beknopt samengevat, heel de gewijde geschiedenis, met daartussendoor - haast onopzettelijk - voldoende historische en cultuurhistorische decorschildering om de onvolwassen bijbellezer een behoorlijk begrip over tijd, plaats en omstandigheden bij te brengen. Daar werken ook de 56 illustraties toe mede, grotendeels foto's uit het huidige Heilige Land. De illustrering, en trouwens de uiterlijke verzorging als geheel, mag wel eens apart geprezen worden. Zes uitslaande kaarten completeren het visuele gedeelte van deze uitgave.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.