Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

De gezel uit De Druckpersse, druk 1, 123 blz.
6 t.d.t., G.K.C.B., J. 10-14 j. Ook dit boek kwam te laat. We lazen het vlug en met genoegen. Duidelijk evangelie (blz. 19). 't Is een historisch verhaal uit het begin van de hervormingstijd. Boeiend en degelijk, zoals Te Merwe dat kan. Boeken als dit hebben we er nooit te veel. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963

H. te Merwe

De gezel uit De Druckpersse, druk 1, 123 blz.
prijs gecartonneerd f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Op een drukkerij in Gorcum wordt gevraagd een boekje van Maarten Luther te drukken. De eigenaar wil als goed zoon van de roomse kerk dit niet doen, de gezel voelt er wel iets voor. Maar overal lopen mensen rond, die zo iets graag aanbrengen. De gezel Folphert moet vluchten. Ondanks allerlei pogingen kunnen ze hem niet vinden. In Antwerpen zet hij daarna zijn werk voort.
Conclusie: Dit boekje vertelt iets uit de tijd na de Kerkhervorming. Daar was moed voor nodig om dit geloof aan te hangen. Hoe dapper was dit volk, omdat het in het hart dit geloof had. En ze werden niet beschaamd. Het werk des Heeren ging verder. Ook jonge mensen waren er bij betrokken. Te Merwe vertelt er op een vlotte en boeiende manier van, de kinderen zullen het gespannen lezen. Goede lectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

De gezel uit De Druckpersse, druk 2, 123 blz.
prijs f 2,10 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Leerling drukker gaat tot het Protestantisme over. Moet daarom vluchten en komt in Antwerpen terecht. Strekking: Boek uit de Spaanse tijd. Vaderlandse geschiedenis.
Conclusie: Goed, boeiend geschreven. Godsdienstig en ook paedagogisch verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.