Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCo van der Steen-Pijpers

Barendje gaat kamperen, druk 1, 61 blz.
prijs f 0,95; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Barendje doet allerlei werkjes om geld te verdienen voor het kamp. Soms lukt dat, soms valt het tegen. Hij mag toch mee met de meester en de andere jongens. De jongens beleven een fijne week in het bos. Vooral Barendje geniet van de mooie vogels, al doet hij in het kamp ook wel eens domme dingen. Strekking: Je moet niet alleen aan je zelf denken. Barendje vergeet dat wel eens, maar in het kamp blijft hij op zijn zieke vriend passen, als de anderen naar het kampvuur gaan. We moeten God dienen, door onze naaste te dienen.
Conclusie: Een heel leuk boekje, vol gezonde humor. Het vertelt ook vrij onopvallend nogal wat over verschillende vogelsoorten. Het boekje is wel van het soort, dat we onze kinderen in handen kunnen geven.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Co van der Steen-Pijpers

Barendje gaat kamperen, druk 1, 61 blz.
Barendje gaat kamperen, door Co van der Steen-Pijpers. Barendje probeert met zijn vriendjes zelf geld te verdienen voor het zomerkamp. Dat lukt, en het kamp wordt een groot succes. Barendje geniet van de natuur en ziet daar zelfs nachtzwaluwen en ijsvogels. Door alles heen een diepe, godsdienstige, christelijke gedachte.Het in protestantse geest geschreven boekje.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

Co van der Steen-Pijpers

Barendje gaat kamperen, druk 2, 51 blz.
prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensb.
Inhoud: Barendje mag gaan kamperen met de klas, mits hij het benodigde geld zelf opspaart. Hij is een nogal heetgebakerd ventje, die wel eens vergeet wat hij wel en wat hij niet moet doen. In het kamp maakt hij de fiets van de meester stuk, maar offert zich op om bij een ziek vriendje te blijven. Strekking: Barendje denkt wel eens al te veel alleen aan zichzelf. In het kamp leert hij ook aan anderen te denken.
Conclusie: Een aardig verhaal voor de jongens, echter met weinig diepgang. Het gaat allemaal vrij vanzelf, veel strijd en schuld is er niet bij, overigens wel aanvaardbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Co van der Steen-Pijpers

Barendje gaat kamperen, druk 3, 51 blz.
prijs gebonden f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Barendje wil graag een week kamperen, maar het benodigde geld ontbreekt. Door allerlei werkjes weet hij toch het geld bijeen te krijgen. Als natuurvriend geniet hij een week lang op de heide. De kampweek wordt met kampvuur besloten. Barendje overwint zichzelf door deze laatste avond op een ziek vriendje te passen. Strekking: De schrijfster wil kinderen leren eerst aan anderen te denken en pas later aan zichzelf.
Conclusie: Een leuk en goed verteld jongensboek. Duidelijk wijzen de ouders van Barendje op het egoïstische in zijn gebedsteven. De figuur van Barendje doet heel sympathiek aan.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.