Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCock de Jong

De gestolen armband, druk 1, 78 blz.
Voor grotere kinderen. Cock de Jong beschrijft in De gestolen armband hoe de beide zusjes Beukman met hun ouders voor drie jaar naar Suriname gaan. Een van hen krijgt op haar eerste verjaardag daar een zilveren armband, die prompt gestolen wordt. Een Javaans werkmeisje wordt ten onrechte verdacht en zint op wraak, waarbij ze de hulp inroept van een medicijnman. De stevige en kordate zwarte gedienstige, Sara, zorgt dat alles weer op zijn pootjes terecht komt. Interessant boekje in uitgesproken protestants-christelijke sfeer. (geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

Cock de Jong

De gestolen armband, druk 1, 78 blz.
gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Joke en Wies Beukman gaan met hun ouders naar Suriname. Naast Sara heeft moeder een tweede hulp, namelijk Nanna. Deze vlucht onder verdenking van diefstal van een armband het oerwoud in. Later blijkt dat haar vriendin Merdoe 't gedaan heeft. Strekking: Wie kwaad doet komt er licht toe meer kwaad te doen. Bovendien komen anderen er vaak in een moeilijke positie door. Iets van het zendingswerk in Suriname en de strijd tegen het bijgeloof.
Conclusie: Een mooi boek voor wat oudere meisjes, mede omdat de letters nogal klein zijn. De godsdienstige strekking had meer bepaald kunnen zijn. De kerstboom komt er in voor, maar speelt geen voorname rol. Ondanks enkele bezwaren:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Cock de Jong

De gestolen armband, druk 3, 78 blz.
14 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 9-12 j. Joke en Wies Beekman zijn de dochters - teenagers - van een ingenieur, die voor drie jaar werk moet uitvoeren in Suriname. Wies krijgt op haar verjaardag een zilveren armband, die reeds spoedig gestolen wordt. Wies verdenkt er een Javaans helpstertje van en zegt het haar ook. 't Gevolg is dat Nanna uit het huis van de Beukmans vlucht. Na veel wederwaardigheden komt de waarheid aan het licht. Wies heeft berouw van haar beschuldiging en Nanna wordt als een mededochter des huizes in 't gezin opgenomen. De ruimte tussen de regels is te gering en de bladspiegel is te compact ineen gebreid. Maar dat is dan ook het enige wat we hebben op te merken. Verder is dit een kostelijk boek, waarin het schone van de naastenliefde blijkt van begin tot eind. De doorgaande stemming is blijmoedigheid, gegrond op een hartelijk geloof in Christus. De naam van Christus wordt duidelijk genoemd. Deze echt evangelische en boeiende geschiedenis wordt hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963