Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De kleermaker van North Nibley , druk 1, 110 blz.
prijs f 1,30; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje geeft de geschiedenis van William Tyndall, Luthers tijdgenoot, die de H.S. in het Engels vertaalde. Eerst predikt hij in North Nibley, waar ook een kleermaker woont, die met zijn gezin de Hervorming is toegedaan. Deze man redt met zijn zoon Tim Tyndall, wanneer hij gevangen genomen zal worden. De kleermaker komt nu zelf in de gevangenis terecht, maar de Heere leidt alles ten goede en hij mag op zijn wijze meewerken aan Tyndall's levensarbeid. Een verrader, die later zijn kwaad belijdt, geeft nog meer spanning aan het verhaal. Strekking: Kerkgeschiedenis. Titel, stijl en stof verraden de hand van de heer De Zeeuw. Hij heeft al menig boekje over de tijd der Hervorming geschreven. Onze kinderen kunnen van het grote werk Gods in die tijd, alsmede van het geloof, de moed en het lijden van 's Heeren kinderen in de 16e eeuw niet licht te veel lezen en weten.
Conclusie: Die ligt al in het vorige opgesloten. Uit godsdienstig opzicht beschouwd: uitnemende lectuur. Karaktervormend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.