Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hofman

De dolle jonker, druk 1, 93 blz.
Prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt een stukje van de strijd tegen de Spanjaarden in het Noorden van ons land. Barthold Entens van Mentheda sluit zich bij de geuzen aan. Hoe moeilijk was het ook in die tijd en hoe zwaar was de strijd. Vaak ruw en fel. Barthold Entens sneuvelt. Zijn broer laat hem begraven in de roomse kerk van Middelstum, ondanks de bezwaren van de bange pastoor. De laatste woorden van Entens waren: Al hield ik mij niet altijd gelijk een christen betaamt, zo wilde ik nochtans Christus' zaak voorstaan en mijn vaderland dienen met mijn lijf en bloed.
Conclusie: Als verhaal laat dit boekje, dat door de stof, die het behandelt, boeit, zich vlot lezen, De jongens zullen het mooi vinden. Het is ook goed, dat onze kinderen weten van de strijd voor de vrijheid gestreden. Maar, of het nu wel geschikt is voor onze Kerstfeestuitdeling, betwijfelen we. De godsdienstige strekking is niet sterk. Dit komt het duidelijkst uit in de brief, die aan het slot vermeld wordt bij de begrafenis van de dolle jonker. De enige troost in leven en sterven houdt nog wel iets meer en iets anders in. Daarom vinden we het jammer, dat we dit boekje niet zonder bezwaar kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
H. Hofman

De dolle jonker, druk 1, 93 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. Het spijt ons, dat we dit historisch verhaal uit de roerige Watergeuzentijd niet kunnen appreciëren. Het berust blijkbaar op degelijke studie en op zorgvuldige verwerking van gegevens uit het familie-archief van de Mentheda-heerd bij Middelstum. Al de verwikkelingen rondom de dagen van Heiligerlee en Jemmingen, alsmede het verraad van Rennenberg komen ter sprake. Levendig genoeg verteld, maar vol ruwe tonelen. Zonder Evangeliserende strekking. De dolle Jonker zegt stervend: „Al hield ik me niet altijd gelijk een Christen betaamt, zo wilde ik nochtans Christus' zaak voorstaan en mijn vaderland dienen met mijn lijf en bloed." Al geeft dit verhaal ons een kijk op de vrijheidsstrijd van onze vaderen, voor de uitdeling op Kerstmis zoeken we iets anders. We kunnen het tot onze spijt niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949