Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCo van der Steen-Pijpers

Barendje en het Hongaartje, druk 1, 53 blz.
prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Bij Barendje komt een Hongaartje drie maanden logeren. Dit ventje woont in een kamp. Barendje gaat met Sigmund goed om, maar laat hem op een keer in de steek, gelukkig zonder ernstige gevolgen, hoewel vader en moeder in hun vertrouwen zijn beschaamd. Als Sigmund weer teruggaat. heeft Barendje het vertrouwen herwonnen. Strekking: Terwille van een ander moeten we onze eigen belangen op zij kunnen zetten, temeer als deze "andere" al zoveel missen moet in deze wereld.
Conclusie: Een aardig boekje voor onze jongens, vestigt de aandacht op de schoonheid van de schepping en op de eis tot liefde tot het mede-schepsel. Het schiet wel wat te kort in geestelijke diepgang. Ook het vluchtelingenprobleem wordt kinderlijk aan de orde gesteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Co van der Steen-Pijpers

Barendje en het Hongaartje, druk 1, 53 blz.
Van de "Barendje-serie" zijn deel zes en zeven uit. De verdere belevenissen van het natuurvriendje met zijn club De Groene Spechten worden hierin verteld door Co van der Steen-Pijpers. De boekjes geven heel wat mee over de natuur, zowel in tekst als in afbeelding. Wat Barendje vooral moet leren (en leert!) is: meer aan anderen dan aan zichzelf te denken, iets wat hem vaak heel wat moeite kost. Men leze hierover in Barendje gaat naar zee en Barendje en het Hongaartje. Dit laatste verhaal zou men een soort "scoop" kunnen noemen, hoewel het hier een Hongaarse jongen uit een Duits kamp betreft, die in Nederland zes weken gezondheid op komt doen. Eenvoudige, lieve verhaaltjes van goedheid, liefde voor de natuur en godsdienstzin. (p.dl. geb. f 0,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

Co van der Steen-Pijpers

Barendje en het Hongaartje, druk 2, 51 blz.
prijs f 1,-; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Barendje van Ginkel is een liefhebber van de natuur. Voor het mooie daarvan vergeet hij alles, ook zijn zorg voor Sigmund, het Hongaartje, dat tijdelijk bij hem logeren mag. Gelukkig loopt alles goed af en leert Barendje er zichzelf door weg te cijferen. Strekking: Het boekje wil liefde voor de natuur bijbrengen, maar de liefde tot de naaste is meer. Wie verkeerd gedaan heeft, moet daarvoor gestraft worden. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een vlot geschreven boekje, dat wat de inhoud betreft onze jongens zeker zal boeien en wat zal leren. jammer is het gebruik van "Heer".
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Co van der Steen-Pijpers

Barendje en het Hongaartje, druk 3, 53 blz.
prijs gecartonneerd f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Bij Barendjes thuis komt voor drie maanden een Hongaars jongetje, Sigmund. Barendje moet wat van hem verdragen en heeft daar wel strijd mee. Door een onvriendelijke daad van Barendje raakt het Hongaartje verdwaald. Barendje schrikt en heeft berouw. Strekking: Barendje moet leren niet alleen om zichzelf te denken, welke les we allen moeten leren; evenwel bestaat deze les uit meer hoofdstukken dan in dit boekje beschreven wordt.
Conclusie: Een eenvoudig jongensverhaal. Barendje "kennen" we zo langzamerhand wel. Hij heeft zijn gebreken, maar och, hij is nog zo kwaad niet (sic!) Het boekje heeft niet veel diepgang.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.