Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De hoefsmid van Buda , druk 1, 99 blz.
G.K.C.B. 11 t.d.t. Een onbekend gegeven uit de Hervormingsstrijd in een onbekend land, Hongarije. De hoefsmid Andreas Zapotsky is Rooms en tracht de Hongaarse hervormer Matthias Dévay te verraden. Dit gelukt. Door een ongeluk met het paard van de Turk Soliman raakt Andreas in dezelfde gevangenis als Dévay. Hij komt daar tot bekering. Menige spannende episode wordt in het verloop van deze gebeurtenissen ingevlochten op de manier waarvan De Zeeuw het geheim kent. Het behoeft niet vermeld, dat dit verhaal goed geschreven is. Het is redelijk geïllustreerd. Maar verschillende plaatjes zijn te statisch. Het godsdienstig gehalte is stellig zoals we dat voor onze Kerstuitdeling wensen. We kunnen dit boek dan ook warm aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

P. de Zeeuw J.Gzn.

De hoefsmid van Buda , druk 1, 99 blz.
Prijs f 1,05; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een verhaal uit de tijd van de Hervorming. Door toedoen van smid Kapotsky komt Matthias Dévay in de gevangenis. Als de smid het lievelingspaard van de koning vernageld heeft, komt hij zelf ook in de gevangenis en juist in de cel van Dévay. Door diens toedoen wordt hij van een ketterhater een kettervriend. Strekking: De schrijver toont ons de moeilijkheden, die de Hervorming in Hongarije ondervond.
Conclusie: Een mooi en goed boek. De Heere is wonderlijk van raad en groot van daad.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De hoefsmid van Buda , druk 2, 98 blz.
prijs f 1,25; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Een verhaal uit de tijd der Hervorming. Andreas, de hoefsmid, verraadt een ketter, waardoor deze in de gevangenis terecht komt. Als Andreas het paard van de koning beslaat, waarna het kreupel wordt, komt hij zelf in de gevangenis, waar hij tot zijn schrik de ketter weer ontmoet. Hier leert hij Christus kennen. Als hij vrij mag, wil hij zijn vriend niet verlaten, maar met hem sterven. De koning geeft in een goede bui beiden de vrijheid weer.
Conclusie: Een goed boek voor de grotere jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De hoefsmid van Buda , druk 3, 98 blz.
geb., geïllustr., geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar.
Inhoud: Dit ware verhaal verplaatst ons in gedachten naar Hongarije waar de bewoners van Buda (dat later met het stadsdeel Pest de stad Budapest vormde) in aanraking komen met de Hervorming. Ferenc en Zoltan zitten bij meester Kokosky in de klas. Het gaat niet zo best in de onderlinge verhouding. Dat komt doordat de vader van Zoltan de ketters niet kan uitstaan. De komst van de Turken brengt nog extra spanning voor heel het land.
Conclusie: Een goed geschreven boek, zoals we dat van de Zeeuw gewend zijn. In alle opzichten verantwoord geschreven met goede karaktertekeningen. Ook het taalgebruik getuigt van een goed niveau. Goede illustraties in de sfeer van die tijd. We geven het onze kinderen graag in handen.
Eindoordeel: warm aanbevolen. J. D. van Leeuwen
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1990

Open Boekbeoordeling.