Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGert Koese

Avonturen rond Mechelsteyn, druk 1, 112 blz.
geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar, geïllustreerd door Jaap Kramer. Prijs f 12,75.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (1350). Maarten en Barend beleven allerlei avonturen, eerst in hun eigen stad Nijmegen. later op kasteel Mechelsteyn, waar ze als schildknaap van Ridder Wolfert van Mechelsteyn een belegering van het kasteel door de Hoeken meemaken. Ze leren zwaardvechten, paardrijden enz.
Beoordeling: Een boek met een duidelijk historische achtergrond. Hier geldt: in de beperking toont zich de meester. In het begin van het boek wil de schrijver té veel achtergrondinformatie geven. Daardoor start het verhaal wat moeizaam. Eenmaal verder in het boek wordt het verhaal natuurlijker, hoewel er nogal wat moeilijke woorden in voorkomen, die niet allemaal worden uitgelegd. De afwerking van het boek is slordig: verkeerde alineaovergangen op pag. 37 en 43, extra spaties op blz. 45, verkeerd gebruikte koppelstreepjes op blz. 48 en 64 en een spelfout op blz. 64. De schrijver is er overigens in geslaagd een heel goed beeld van het dagelijkse levens in die tijd neer te zetten. Opmerking: De vaders van de jongens worden elke keer bij hun voornaam genoemd. Hoort dit bij het tijdsbeeld? Het valt niet mee in zo'n historisch boek een Christelijke strekking mee te geven. Die is dan ook niet te vinden. Wel wordt het Onze Vader gebeden, een kruisje geslagen en Maria aangeroepen, alles passend bij de Middeleeuwse tijd.
Eindoordeel: Niet mijn eerste keus; ook niet afkeurenswaardig, vanwege het goede historische beeld. De Glind H. van Roekel
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 2000

Open Boekbeoordeling.