Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De kleinzoon van de burgemeester , druk 1, 116 blz.
prijs gecartonneerd f 3,95.
Inhoud: Dit verhaal is de levensgeschiedenis van Jan van Riebeeck. Hoewel deze inderdaad de kleinzoon van de burgemeester van Culemborg was, is voor zijn persoon toch veel beslissender geweest, dat hij de stichter was van de Kaap-kolonie. De titel is dus niet gelukkig gekozen. Het boekje is uiteraard bedoeld om hij de lezers interesse te wekken voor de geschiedenis van ons volk. De schrijver zelf schrijft dit in zijn woord vooraf: "zij kunnen er uit leren wat durf, volharding, karakter en godsvrucht in de wereld kunnen". O.i. is dit boekje echter niet al te best. De verteltrant is weinig spannend vooral in de tweede helft van het boek, waar het meer een kroniek dan een verhaal wordt. De schr. geeft veel te veel citaten uit het dagboek van v. Riebeeck en zelfs in de oorspronkelijke spelling, wat vermoeiend is en langdradig maakt. Al te oncritisch worden de ruwheden verhaald, waardoor de Ver. Oostindische Compagnie haar ontzaglijke winsten maakte. Slechts als het al te bar wordt, waagt de schr. een afkeurend zinnetje, van stichtelijke aard. Het geheel is ongeïnspireerd maakwerk. Jammer, want de schr. kan beter en heeft zijn sporen in het schrijven van jeugdboeken dubbel en dwars verdiend.
Conclusie: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De kleinzoon van de burgemeester , druk 1, 116 blz.
prijs f 3,95 gebonden; jongensboek, leeftijd 10-15 jaar.
Inhoud: Jan van Riebeeck, geboren in Culemborg, wordt als wees opgevoed door zijn grootvader, de oud-burgemeester van Culemborg. Na in Amsterdam als chirurgijn opgeleid te zijn komt hij in dienst van de 0.I.Compagnie. Wordt ontslagen omdat hij voor zichzelf zaken doet. Krijgt toch later opdracht om aan Kaap de Goede Hoop een fourage-nederzetting te vestigen. Ontelbare moeilijkheden weet hij te overwinnen. Daardoor zal zijn naam als "de stichter van Zuid-Africa" blijven voortleven. Als hij later naar Indië gaat, maakt hij niet de door hem zozeer gewenste promotie. Hij sterft als secretaris van de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië.
Conclusie: Een kroniekmatig verhaal, op grond van nauwkeurig bijgehouden dagboeken van Van Riebeeck, dat een waardevol stuk koloniale geschiedenis van ons vaderland behandelt. Het doorzettingsvermogen van Jan van Riebeeck is een stimulerend voorbeeld voor onze jeugd. Het is de schrijver niet gelukt er een boeiend verhaal van te maken. De stijl is matig en de taal soms slordig. Jammer dat het niet critischer geschreven is, waarom het godsdienstige niet altijd even overtuigend is.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De kleinzoon van de burgemeester , druk 1, 116 blz.
prijs f 4,10 gebonden; jongensboek, leeftijd 10-15 jaar.
Inhoud: Jan van Riebeeck, geboren in Culemborg, wordt als wees opgevoed door zijn grootvader, de oud-burgemeester van Culemborg. Na in Amsterdam als chirurgijn opgeleid te zijn komt hij in dienst van de 0.I.Compagnie. Wordt ontslagen omdat hij voor zichzelf zaken doet. Krijgt toch later opdracht om aan Kaap de Goede Hoop een fourage-nederzetting te vestigen. Ontelbare moeilijkheden weet hij te overwinnen. Daardoor zal zijn naam als "de stichter van Zuid-Africa" blijven voortleven. Als hij later naar Indië gaat, maakt hij niet de door hem zozeer gewenste promotie. Hij sterft als secretaris van de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië.
Conclusie: Een kroniekmatig verhaal, op grond van nauwkeurig bijgehouden dagboeken van Van Riebeeck, dat een waardevol stuk koloniale geschiedenis van ons vaderland behandelt. Het doorzettingsvermogen van Jan van Riebeeck is een stimulerend voorbeeld voor onze jeugd. Het is de schrijver niet gelukt er een boeiend verhaal van te maken. De stijl is matig en de taal soms slordig. Jammer dat het niet critischer geschreven is, waarom het godsdienstige niet altijd even overtuigend is.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De kleinzoon van de burgemeester , druk 1, 116 blz.
prijs f 4,10 gebonden; jongensboek, leeftijd 10-15 jaar.
Inhoud: Jan van Riebeeck, geboren in Culemborg, wordt als wees opgevoed door zijn grootvader, de oud-burgemeester van Culemborg. Na in Amsterdam als chirurgijn opgeleid te zijn komt hij in dienst van de 0.I.Compagnie. Wordt ontslagen omdat hij voor zichzelf zaken doet. Krijgt toch later opdracht om aan Kaap de Goede Hoop een fourage-nederzetting te vestigen. Ontelbare moeilijkheden weet hij te overwinnen. Daardoor zal zijn naam als "de stichter van Zuid-Africa" blijven voortleven. Als hij later naar Indië gaat, maakt hij niet de door hem zozeer gewenste promotie. Hij sterft als secretaris van de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië.
Conclusie: Een kroniekmatig verhaal, op grond van nauwkeurig bijgehouden dagboeken van Van Riebeeck, dat een waardevol stuk koloniale geschiedenis van ons vaderland behandelt. Het doorzettingsvermogen van Jan van Riebeeck is een stimulerend voorbeeld voor onze jeugd. Het is de schrijver niet gelukt er een boeiend verhaal van te maken. De stijl is matig en de taal soms slordig. Jammer dat het niet critischer geschreven is, waarom het godsdienstige niet altijd even overtuigend is.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.