Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.L.O.E.

De Herder van Bethlehem , druk 1, 325 blz.
uit het Engelsch vertaald door A. VAN OS
Prijs ing. f 1.50; geb. f 1.90.
Door alle toongevende Christelijke bladen werd deze "Geschiedenis van David," want dit is de inhoud van "De Herder van Bethlehem," bij hare verschijning met een hartelijk welkom begroet en aan aanbevelingen ontbrak het haar niet.
De Geschiedenis van David wie kent haar niet? - is op zichzelf boeiend genoeg; doch wanneer die geschiedenis onder bijzondere omstandigheden voor een eenigszins buitengewoon publiek verhaald wordt en de verhaler de kunst verstaat om op de behoeften der zielen van dat bijzondere publiek te letten, dan wordt zij dubbel aantrekkelijk ; en dat is hier het geval, waar de hulpprediker Eardly, ten gevolge van het breken van zijn been, gebonden aan zijn kamer, op die kamer die geschiedenis vertelt aan de weinige dorpsgenooten, die hij er herbergen kan en met wier behoeften en zienswijze hij volkomen bekend is.
Behalve het voordeel de Geschiedenis op die wijze te hooren verhalen, geniet de lezer de opmerkingen door het gehoor gemaakten ... de schrijfster weet die opmerkingen te rangschikken en te schiften en wie het boek uitgelezen heeft, zal allicht nog eens van voren af aan beginnen, want ook de geschiedenis van den hulpprediker zelf en van diens broer is belangrijk genoeg.
Daar is een juffrouw bestolen en haar dienstmeisje, dat vroeger tot niets nut scheen en heel ondeugend was, bezocht de leesavonden van den hulpprediker en verschafte hare meesteres de gegevens haar geld terug te krijgen. Deze riep uit : "Ik heb het, ik heb alles hier ! Ik ben den dief te vlug geweest, dat ben ik en ik heb al mijn geld terug. Het is gelukkig, dat je mij van avond er alles van verteld hebt, Daatje, of ik had er nooit een rooien cent meer van gezien. Als dit alles komt van wat de hulpprediker vertelt, dan ga ik ook naar hem luisteren!"
Dat was het praktisch resultaat : wie de besprekingen bij woonden, werden beter.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus