Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Schouten

De jongens van den dominee, druk 1, 32 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Enkele voorvallen uit het leven van het gezin van den dominé worden ons in dit boekje verteld. De jongens mogen den tuinman helpen, wat ze erg fijn vinden. Ze krijgen kleine kuikentjes. Vader vertelt hun het verhaal van den goeden Herder. Dat maakt nogal indruk op hen. Want zelf spelen ze later "herder met schaapjes". De kinderen zijn vanzelf ook ondeugend. Maar hun ouders leeren hen den Heere om vergeving te bidden. Ze spelen soldaatje en droomen van den vijand. Van alles en nog wat wordt er van deze jongens in dit boekje verteld. Algemeene op- of aanmerkingen: Voor de jongeren een leuk boekje, dat ze met genoegen zullen lezen. Het zijn eigenlijk meer losse stukjes, grepen uit het leven van deze jonge pastorie-bewoners. De schrijver had wel sprekender voorbeelden kunnen nemen van zonde in het kinderleven. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.