Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. Sparenburg Jr.

De goedertierenheden des Heeren zijn over degenen die Hem vreezen, druk 1, 58 blz.
De Heer Bredee heeft tegen 't naderend Kerstfeest de volgende boekjes uitgegeven; "Vurige kolen, in het ijskoude water", door A.C. de Zwart, 3de druk. De titel doet 't reeds vermoeden: iemand redt zijn vijand uit water, dat met ijs bedekt is! Het verhaal is niet kwaad, maar 't is slecht geschreven en gecorrigeerd. Zeer onkinderlijk laat de schrijver een jongen zeggen : "Of meent gij dat ik u een voorslag zou doen, dien ik zelf niet uitvoer?" en: "Ha, ha! nu heb ik u doorkeken. Jij huichelaar." Op blz. 11 lezen we: "Hij spande alle krachten in, om den verloren tijd weer in te halen en dit gelukte hem steeds met gemak;" en Frans lijdt zeker aan suggestie, waar 't heet: "En zijn been deed hem zeer op de plaats, waar zijn zak geweest was en waar het broodje van Herman had gezeten, terwijl deze honger leed omdat deze" (Herman) "niet stelen wilde". Van "De goedertierenheden des Heeren zijn over degenen, die Hem vreezen", door P. Sparenburg Jr. met goede illustraties, is de stijl wel verzorgd, maar 't onderwerp zal er meer toe bijdragen de vrees, die kinderen dikwijls voor woonwagens en dieven hebben, dan wel hun kennis, te vermeerderen. De kennismaking met de zieke en de thuiskomst van Therese, vind ik niet natuurlijk en dus niet met kunst beschreven. Evenals dit, handelt ook over een kermistroep: "Achter de Schermen", naar Mevr. O.F. Walton, 3de druk, en in beide boeken ontvlucht eene jonge dame haar ouderlijk huis om met een onwaardig echtgenoot, in een woonwagen haar leven te eindigen. Deze laatste is echter eene zeer lieve vertelling. De opoffering van Moeder Tom Pouce en 't gebruik, dat gemaakt wordt van een plaat, voorstellende: "De goede Herder", is schoon en natuurlijk. Onnatuurlijk en wat overladen is echter, dat we zoo duidelijk zien de vruchten die het, door A. v.d. G. uitgestrooide zaad, in de harten van zooveel personen doet opwassen.Boekbeoordeling in Het Kind, 5-12-1908