Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Beter zóó, druk 2, 36 blz.
G. K. C. 0. 7 t. d. t. 50 cent. Eén van die schoolverhaaltjes, waarin de "Heer" Jezus te pas wordt gebracht, niet kwaad als vertelling, zelfs met eenige spanning, maar volstrekt geen Evangelisatie-lectuur. Henk moet reken-proefwerk maken op school. Hij weet, dat dit moeilijk is en vraagt daarom zijn moeder voor hem te bidden. Hij denkt, dat zijn som fout is en voelt zich teleurgesteld. Andere leerligen, die "gesmokkeld" hebben, schijnen veel gelukkiger te zijn geweest. Het blijkt den volgenden dag, dat het juist andersom is; tot groote blijdschap van Henk ontvangt hij den prijs. Paedagogisch is een verdienste, dat aangedrongen wordt op eerlijkheid in het schoolwerk en gewaarschuwd tegen knoeien en "spieken". Maar van het verlossingswerk van Christus wordt niet gerept. We kunnen zulke boekjes voor onze Kerstfeestviering niet gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929