Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De koopmansklerk van Villeneuve, druk 1, 117 blz.
prijs f 2,- gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Antoine Court, een jonge camisard of hugenoot, moet al vroeg de plaats van zijn vader innemen in het nog jonge gezin. Daarmee scheen de mogelijkheid om de wens van zijn hart te volgen en predikant te worden voorgoed afgesneden te zijn, máár... Strekking: Dit boekje verplaatst ons in de tijd van de vervolgingen en laat ons zien, wat er toen voor nodig was om het Woord van God te horen en te brengen. Het tekent ons ook, dat er geen kwaad met kwaad vergolden mag worden.
Conclusie: Een zeer goed boekje, dat voor onze kinderen van grote betekenis kan zijn: De liefde tot de dienst des Heeren wordt goed getekend aan de hand van het leven en werk van deze hugenotenpredikant.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De koopmansklerk van Villeneuve, druk 2, 117 blz.
prijs gebonden f 2,35; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9 jaar en ouder.
Inhoud: Antoine Court, een jonge hugenoot, wordt vroeg dominee en dient vaak met levensgevaar de verstrooide hugenoten, die door Lodewijk de Veertiende worden vervolgd. Ondanks verraad en galeien, gaat de prediking van het Evangelie door. Tenslotte gaat Antoine naar Zwitserland en leidt predikanten op voor de vervolgde gemeenten in Frankrijk.
Conclusie: Een goed boekje, dat op de juiste wijze een stuk kerkgeschiedenis behandelt; dit moet onze jeugd leren, opdat er kennis zij van Gods genadig handelen met Zijn Kerk. Inhoud, taal, stijl en illustratie heel goed. Het boekje is keurig verzorgd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.