Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Verkeerd en toch goed, druk 1, 24 blz.
De oude dame, tante Martha, zendt nieuwjaarsgroeten aan neven en nichten. Een dezer groeten, een tekstkaart met de woorden "Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde", komt niet in de handen van het meisje voor wie ze bestemd was, maar wordt bezorgd bij eene naamgenoote. Deze onverwachte tekstkaart is van invloed op het gemoedsleven van dit meisje. 't Zijn juist de woorden, die haar stervende moeder in den bijbel had geschreven, maar die door den omgang met een vriendin op het atelier bijna vergeten waren. Later komt dit meisje in een dienst, waar de geadresseerde van de verkeerd bezorgde kaart als kinderjuffrouw diende en nu komt de vergissing aan het licht. Gods wonderbare zorg, ook in het schijnbaar kleine, wordt door de personen in het verhaal dankbaar erkend. De taal en stijl zijn goed, 't verhaaltje leest prettig. Alleen wacht de schrijfster zich voor 't maken van werkwoorden als "Zij begon te machienen" op blz. 16. Voor meisjes van 9 jaar wel aan te bevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907
Betsy

Verkeerd en toch goed, druk 3, 24 blz.
Leeftijd 13-14 jaar. Tante Martha schrijft Nieuwjaarsbrieven. Zij zendt een tekstkaartje aan haar petekind Martha Smit. De brief wordt aan het verkeerde adres bezorgd en komt in handen van Marie Smit. Deze leest den tekst en de uitwerking is. dat Marie een nieuw leven begint. Onze meisjes kunnen er uit leeren, hoe voorzichtig ze moeten zijn in de keuze van een vriendin. "Niemand kan twee heeren dienen". Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.