Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Uitewaert

Van twee jongens in een veelbewogen tijd, druk 2, 96 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk; omvang 99 blz., gecart. f 0.50. Leeftijd 11-13 jaar.
Korte inhoud: De veel bewogen tijd is die van Lodewijk XIV: speciaal de tochten der Fransche troepen in Zuid-Holland onder Luxembourg. Het verhaal speelt in en rond Ameide, Langerak en Tienhoven. Dirk Vinet en Jan Vermaes, de twee vrienden, beleven allerlei avonturen, ook levensgevaarlijke. Zoo wordt Jan ook krijgsgevangen. Ook speelt een Hollandsche verrader een groote rol, later blijkt hij een oude bekende van schout Vinet te zijn.
Beoordeeling: Een aardig verhaal, dat in onze Bibliotheken wel menigmaal van z'n plaats zal gehaald worden. Dirk en Jan praten erg deskundig over de zaken van oorlog. En zijn voor hun jaren soms wat al te kloek en te kranig. Dat Jan Vermaes, die uit tegenweer een Franschen bevelhebber ernstig verwondt, leven blijft en zelfs uit z'n krijgsgevangenschap kan ontvluchten, is wel een beetje onwaarschijnlijk. Overigens een goed jongensverhaal, waarin ook duidelijk uitkomt, dat wie door God bewaard wordt, wèl bewaard is. De illustraties van J. Kesler zijn erg zwart De uitvoering is zooals we dat van Gallenbach gewoon zijn. Aanbevolen. J. R.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930