Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohn Bunyan

De Christinnereis , druk 1, 161 blz.
G. K. 0. f 1.60. Gec. t 1.75. De Christinnereis is bij de Christstenreis vergeleken een ster van de tweede grootte. Het is een aanvulling van de Christenreis. Veel overeenkomst er mede. Doch ook in het oog vallend verschil. De Christinnereis is eenvoudiger en duidelijker. In de Christenreis worden geloofshelden geteekend, die ver boven het gewone niveau uitsteken. Christinne en haar reisgenooten staan meer met ons op dezelfde lijn. Christinnereis is meer vriendelijk en vertroostend, schetst de andere zijde van 't geloof, als een leven van liefde en van dienen. De teedere, meer vrouwelijke zijde van het geloof in zijn openbaring in het maatschappelijk leven. Christen gaat alleen op weg en verkeert vaak in eenzaamheid. Christinne neemt op haar reis al haar kinderen mede. Het is een der bijzondere schoonheden en voortreffelijkheden van dit boek, dat de verbondsgedachte het "U en Uwen zade" er in tot haar recht komt. Wat een schoon figuur is Grootmoeder! Dit boek is een leerschool in 't vertellen, vol ontleding van toestanden in het Christelijk leven. Doch het is geen boek voor kinderen. Maar een leerboek van groote kracht voor de onderwijzers. Als zij zich met deze lectuur vertrouwd maken, zullen zij er voor het eigen hart en voor hun werk veel bij winnen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

John Bunyan

De Christinnereis , druk 2, 159 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar en ouder; algemeene strekking.
Korte inhoud: Christiana, de vrouw van Christen, is, met haar vier zonen, Mattheus, Samuël, Jozef en Jakobus, haar man gevolgd op zijn pelgrimsreis. Andere gevaren ontmoeten zij dan Christen. Barmhartigheid is ook medegereisd. Ook zij mag deelen in de heerlijke weldaden, die op reis worden ondervonden. In Grootmoedig hebben zij een aangename leidsman en onderwijzer. Algemeene op- of aanmerkingen: Bunyan's Christen- en Christinnereis zijn beide leerzame en bekende boeken. Toch is er verschil in leiding op te merken. In Christinnereis zijn weer andere gevaren beschreven. Door Christiana's voorbeeld wordt Barmhartigheid ook bewogen mede te gaan. Het woord van den Heere Jezus is waar: "Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen, enz." Het is een boek voor jongen en ouden. Geschikt voor raad en voorlichting van eenvoudige zielen. Wij hebben ons gestooten aan het woordje Heer, waarom niet Heere?
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
John Bunyan

De Christinnereis , druk 2, 159 blz.
G. K. 0. f 0.90, gec. f 1.-, geb. f 1.50 De Christinnereis is bij de Christenreis vergeleken een ster van de tweede grootte. Het is een aanvulling van de Christenreis. 't Heeft overeenkomst er mede. Doch er is in het oog vallend verschil. De Christinnereis is eenvoudiger en duidelijker. In de Christenreis worden geloofshelden geteekend, die ver boven het gewone niveau uitsteken. Christinne en haar reisgenooten staan meer met ons op dezelfde lijn. Christinnereis is meer vriendelijk en vertroostend, schetst de andere zijde van 't geloof, als een leven van liefde en van dienen. De teedere, meer vrouwelijke zijde van het geloof in zijn openbaring in het maatschappelijk leven. Christen gaat alleen op weg en verkeert vaak in eenzaamheid. Christinne neemt op haar reis al haar kinderen mede. Het is een der bijzondere schoonheden en voortreffelijkheden van dit boek, dat de verbondsgedachte van het "U en Uwen zade" er in tot haar recht komt. Wat een schoone figuur is Grootmoeder! Dit boek is een leerschool in 't vertellen, vol ontleding van toestanden in het Christelijk leven. Doch het is geen boek voor kinderen. Maar een leerboek van groote kracht voor de onderwijzers. Als zij zich met deze lectuur vertrouwd maken, zullen zij er voor het eigen hart en voor hun werk veel bij winnen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934