Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Atten

De geuzentroep, druk 1, 83 blz.
Leeftijd 12-16 jaar. Vijf jongens richten een club op "De Geuzentroep". Zij plagen Jaap Sanders. Kobus, het zoontje van Sanders, is ziek. Door de schuld van jongens is hij van een stelling gevallen. Sanders is nu tegen jongens norsch. Als de jongens vernemen, waarom Sanders zoo verdrietig en norsch is, gaan ze hem om vergeving vragen; ze nemen voor Kobus een tros druiven mee. Het lijden is Kobus tot zegen. Kobus sterft in vrede. Sanders heeft een zwaren strijd te strijden. Hij heeft Kobus op z'n sterfbed beloofd, dat hij den Heere zou gaan zoeken. Hoe ernstig zijn de jongens als ze achter de lijkwagen gaan. Van hun opgespaarde zakgeld laten ze een eenvoudige steen op de groeve plaatsen. Een gezond Christelijk jongensboek. Van harte aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
A. van Atten

De geuzentroep, druk 1, 83 blz.
G. K. 0. 12 t. d. t. Geïll. door Annie van der Ruit. 45 cent. We hebben voor dit boekje maar één qualificatie, die alles samenvat: "prachtig". Inhoud, vorm, strekking, het is alles even voortreffelijk. Dat de verschillende hoofdstukjes wat los naast elkaar staan, zoodat het moeilijk valt een aanéénsluitend overzicht van den inhoud te geven, is o.i. hier geen bezwaar. De Geuzentroep is een groepje schooljongens, die onder een "hoofdman" en een "luitenant" allerlei krijgsbedrijven te water en te land ondernemen. Dat wordt zonder opsmuk door den bekwamen auteur verteld. In godsdienstig en evangeliseerend opzicht staat dit boekje zeer hoog; typografisch is het een lust voor de oogen, de plaatjes, vaak ten deele buiten den spiegel, doen ook door hun plaats op de bladzijde zeer aangenaam aan: summa summarum: een prachtboekje!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

A. van Atten

De geuzentroep, druk 2, 83 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar, algemeene strekking.
Korte inhoud: Vijf jongens hebben een club opgericht, "de Geuzentroep". Zij gaan in het bosch spelen en plagen daar een man, die als norsch en onvriendelijk bekend staat. De jongens schelden hem uit voor "leelijke Jaap". Meester Bruine vertelt aan de jongens de geschiedenis van Jaap Sanders. En nu blijkt, wat de oorzaak is van Sanders onvriendelijkheid. In de stad hadden jongens zijn zoontje "Kobus" van den steiger geduwd, waardoor hij levenslang ongelukkig en zwak moest blijven. De jongens van "de Geuzentroep" gaan om vergeving vragen voor hun plagerijen, en nu worden vriendschapsbanden gesloten. Bij een nieuw spel verdrinkt bijna Wim Hartman, een een zoontje van den ouderling. Hij wordt door zijn vriendje, een jodenjongetje, Nathan, gered. Maar Nathan heeft een zeer onvriendelijke kostjuffrouw, die al haar gezegden begint en sluit met: "zoo, zoo". Door bemiddeling van Wim's vader staan de ouders van Nathan, die in Indië zijn, toe, dat hij wordt opgenomen in het gezin van Hartman. Algemeene op- of aanmerkingen: Een pracht van een jongensboek, met vele opvoedkundige wenken. De schrijver is goed geslaagd in het teekenen van de onderscheiden personen. Ruw en baldadig kunnen de jongens zijn, maar ook ernstig; met gebogen hoofden loopen ze achter de lijkwagen en van hun opgespaard zakgeld laten ze een eenvoudige steen op het graf van Kobus plaatsen. 's Levensleed kan de ziel van God afvoeren, zooals bij Sanders, maar ook doen berusten in Gods welbehagen, zooals bij Kobus. Wat een sterk geloofsvertrouwen bij Kobus, de Heere geeft ook stervensgenade.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
A. van Atten

De geuzentroep, druk 2, 83 blz.
Voorheen reeds aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1936
A. van Atten

De geuzentroep, druk 3, 83 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Vijf jongens hebben een club opgericht, "de Geuzentroep". Zij gaan in het bosch spelen en plagen daar een man, die als norsch en onvriendelijk bekend staat. De jongens schelden hem uit voor "leelijke Jaap". Meester Bruine vertelt aan de jongens de geschiedenis van Jaap Sanders. En nu blijkt, wat de oorzaak is van Sanders onvriendelijkheid. In de stad hadden jongens zijn zoontje "Kobus" van den steiger geduwd, waardoor hij levenslang ongelukkig en zwak moest blijven. De jongens van "de Geuzentroep" gaan om vergeving vragen voor hun plagerijen, en nu worden vriendschapsbanden gesloten. Bij een nieuw spel verdrinkt bijna Wim Hartman, een zoontje van den ouderling. Hij wordt door zijn vriendje, een jodenjongetje, Nathan, gered. Maar Nathan heeft een zeer onvriendelijke kostjuffrouw, die al haar gezegden begint en sluit met: "zoo, zoo". Door berniddeling van Wim's vader staan de ouders van Nathan, die in Indië zijn, toe, dat hij wordt opgenomen in het gezin van Hartman. Algemeene op- of aannmerkingen : Een pracht van een jongensboek, met vele opvoedkundige wenken. De schrijver is goed geslaagd in het teekenen van de onderscheiden personen. Ruw en baldadig kunnen de jongens zijn, maar ook ernstig; met gebogen hoofden loopen ze achter den lijkwagen en van hun opgespaarde zakgeld laten ze een eenvoudigen steen op het graf van Kobus plaatsen. 's Levensleed kan de ziel van God afvoeren, zooals bij Sanders, maar ook doen berusten in Gods welbehagen, zooals bij Kobus. Wat een sterk geloofsvertrouwen bij Kobus, de Heere geeft ook stervensgenade.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
A. van Atten

De geuzentroep, druk 4, 110 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 9 t.d.t. We hebben voor dit boekje maar één qualificatie, die alles samenvat: „prachtig". Inhoud, vorm, strekking, het is alles even voortreffelijk. Dat de verschillende hoofdstukjes wat los naast elkaar staan, zoodat het moeilijk valt een aanéénsluitend overzicht van den inhoud te geven, is o.i. hier geen bezwaar. De Geuzentroep is een groepje schooljongens, die onder een „hoofdman" en een „luitenant" allerlei krijgsbedrijven te water en te land ondernemen. Dat wordt zonder opsmuk door den bekwamen auteur verteld. In godsdienstig en evangeliseerend opzicht staat dit boekje zeer hoog; typografisch is het een lust voor de oogen; de plaatjes, vaak ten deele buiten den spiegel, doen ook door hun plaats op de bladzijde zeer aangenaam aan. Alles samengenomen: Een prachtboek.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940