Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMirjam

Bijbelse geschiedenis , druk 1, 382 blz.
Onder de verschillende uitgaven van de bijbelse geschiedenis voor de jeugd mag het tweedelige werkje van Mirjam: Bijbelse Geschiedenis 1: De wondere geschiedenis van het volk Gods, en II: Het Nieuwe Testament en de Handelingen der Apostelen, zeer geslaagd heten. Het is onderhoudend en dikwijls boeiend in een voor kinderen bevattelijke trant. Schrijfster heeft er naar gestreefd het <84>legendarische" te vermijden en de geschiedenis te doen leven. Juist om hun eenvoud zijn deze boekjes zeer bruikbaar.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.