Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronVeka

Van twee kleine schoorsteenvegers , druk 1, 54 blz.
Alfred is met zijn zusje Gonda en een kameraadje, Jacob, uit Auvergne naar Parijs getrokken, waar de beide knapen den kost verdienen met het vegen van schoorsteenen. Jacob steelt een twintig-francstuk en weet de schuld op zijn makker te werpen. Alfred wordt voor den rechter gebracht. Op bet laatste oogenblik blijkt het, wie de schuldige is. Veka heeft een goed werk gedaan met het vertalen van dit lieve verhaal, dat van het begin tot het einde boeit. Hier en daar wordt de grens van het waarschijnlijke wel wat overschreden. 't Boekje is geschikt voor kinderen van 10 รก 12 jaar. Prijs f 0.30. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906