Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Bertus en Bruno, druk 1, 32 blz.
De auteur geeft in dit boekje een goed gezien en fijn doorvoeld verhaaltje van een kleinen boerenjongen en zijn hond. Een zeer goed boekje voor onze kleuters. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
Anne de Vries

Bertus en Bruno, druk 1, 32 blz.
G. K. 0. 18 t. d. t. "Bertus en Bruno" is een boekje met heel groote letter voor de heel kleinen. Bertus was het kleine ventje en Bruno was het kleine hondje. Bruno werd grooter en toen Bertus eens met zijn wiegje in den tuin lag, sprong de hond op de wieg heen en weer, en toen Bertus huilen ging, kwam de boer met een schop en de boerin met een bezem en de knecht met een stok. Later speelden zij als goede kameraden. Toen Bertus eens verdwaalde in het bosch, vond Bruno hem. Zelfs redde Bruno hem het leven, toen hij dreigde te verdrinken. Het verhaaltje eindigt met den dood van Bruno. Het is heel eenvoudig, suggestief verteld. Het geestelijk element is wel zwak, hetgeen zich bijna verwachten liet, omdat het onderwerp dat zoo schijnt mee te brengen. Wij hadden gaarne gezien, dat er gebeden werd om een nieuw hart niet voor een dom, maar voor een ongehoorzaam jongetje. Voor de kleinsten is het boekje wel geschikt; maar we hopen in den tweeden druk, die zeker spoedig volgt, met een enkel duidlijk woord op den Heere Jezus zal worden gewezen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Anne de Vries

Bertus en Bruno, druk 2, 32 blz.
Jongens- en (of) meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bertus en Bruno worden ongeveer gelijktijdig geboren. Ze groeien samen op. Bruno houdt veel van kleine baasje. Als Bertus verdwaalt en ergens op de heide ligt te slapen, vindt Bruno hem. Als later Bertus bijna verdrinkt, is het Bruno, die den ondeugenden jongen redt. Uit dankbaarheid houdt Bertus, als hij een man geworden is, het oude, trouwe dier bij zich en als het sterft van ouderdom, begraaft Bertus zijn trouwen vriend in zijn tuin. Algemeene op- of aanmerkingen: Leuk, frisch kinderboek. In den trant van van de Hulst. Het woord Lieve Heer wordt in plaats van Heere gebruikt,
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Bertus en Bruno, druk 5, 40 blz.
prijs 40 ct; in slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Bertus en Bruno groeien samen op. De hond houdt van z'n baasje, Bruno vindt de verdwaalde Bertus en bewaakt hem. Later redt de hond z'n baas het leven. Als Bertus groot geworden is, houdt hij het dier tot het van ouderdom sterft. Strekking: Leuk kinderboek. Liefde voor het dier mooi beschreven. Gebruik van lieve Heer.
Conclusie: Aardig boekje. Godsdienstig vaag. Wij menen, dat het ook voor de kleintjes wat meer positief kan zijn. Evenwel toch:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Bertus en Bruno, druk 6, 32 blz.
prijs f 0,45; jongensboek.
Inhoud: Bertus en Bruno zijn ongeveer gelijk geboren, maar Bruno is veel gauwer groot. Op zekere dag, als Bertus kwaad weggelopen is omdat hij bietjes met spek moet eten, en verdwaalt, wordt hij door Bruno opgespoord. Later haalt Bruno Bertus uit het water wanneer deze in een lek bootje is gaan varen.
Conclusie: Een boekje voor de kleintjes. Vlot geschreven. Mooi geïllustreerd.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Bertus en Bruno, druk 7, 31 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; leuke illustraties van G. D. Hogendoorn; jongensboek, lft. 6-9 j.
Inhoud: Bertus, het zoontje van een boer, en Bruno, een jonge hond, groeien samen op en beleven allerlei avonturen. Bruno rukt de dekens uit de wieg. Bertus raakt zoek en wordt gevonden in de hondemand, slapend bij Bruno. Bertus loopt boos weg van huis omdat hij bietjes met spek moet eten en Bruno vindt hem, slapende in 't bos. Bertus valt bij 't varen in het water en Bruno redt hem. Als Bruno oud is geworden, verzorgt Bertus hem tot zijn dood. Strekking: De trouwe liefde van een hond voor zijn baas. De boze daden van Bertus bezorgen hem en zijn ouders veel verdriet. Berouw volgt. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed boekje, dat onze kleine jongens graag zullen lezen. Leuk geïllustreerd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Bertus en Bruno, druk 8, 31 blz.
prijs in slappe omslag f 0,75; jongens; boek 6-8 jaar.
Inhoud: Bertus is een jonge boerenzoon en Bruno een jonge hond, die tegelijk met hem opgroeit en met wie hij een paar avonturen beleefd: Bertus brengt het er slecht af, maar Bruno weet hem te redden. Gebruik van Heer (alleen in een kindergebedje), verder Heere.
Conclusie: Een aardig boekje voor de jongsten, waarin op kinderlijke wijze sprake is van schuld, berouw, belijdenis van het verkeerde en vergeving met de belofte van beterschap.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Bertus en Bruno, druk 11, 27 blz.
gebonden en geillustreerd met zwartwit plaatjes. Geschikt voor jongens van 5-8 jaar.
Inhoud: Op een boerderij wordt het jongetje Bertus geboren. Ongeveer tegelijkertijd wordt een jong hondje gekocht: Bruno. Aanvankelijk is het niet vertrouwd hen bij elkaar te laten, maar later worden ze dikke vrienden. Een paar keer is Bruno de redder uit (soms grote) nood.
Conclusie: Weer zo'n oude bekende, die we nog graag lezen. Het godsdienstig element is ook duidelijk positief: er is spijt van het verkeerde en de Heere wordt gedankt voor de redding.
Eindoordeel: warm aanbevolen. C. J. Quist-van Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Bertus en Bruno, druk 12, 27 blz.
geïllustr., jongens en meisjes van 6-8 jaar, prijs f 3,95.
Inhoud: Op een boerderij wordt een jong hondje, Bruno, ongeveer tegelijk grootgebracht met Bertus. Die twee worden goede speelkameraadjes. Vooral als de kleine Bertus in moeilijkheden komt, bewijst Bruno zijn trouw door zijn baasje te redden.
Conclusie: Een mooi en voor kinderen van 6-8 jaar spannend verhaal. Het boekje heeft heel wat illustraties die wat ouderwets aandoen. Alleen de omslag is moderner geïllustreerd. Jammer dat af en toe "lieve Heer" wordt gebruikt.
Eindoordeel: (matig) aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1991

Open Boekbeoordeling.