Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.G. Bakhoven-Michels

Van vijf eieren voor drie kleine jongens, druk 2, 30 blz.
2 t.d.t. Titel op omslag en titelblad verschillen zeer aanmerkelijk. Dit boekje verplaatst ons in 't gezin van een daglooner, een melkknecht bij een harden boer en dito boerin. De daglooner is ziek en kan niet werken; z'n vrouw vervangt hem. Arm zijn ze, maar rijk aan Godsvertrouwen, zóó arm, dat zij de kippen zelfs hebben weggedaan. Vader moet een ei per dag. De jongens willen er ook een. Maar er is bijna geen brood meer, laat staan een ei. Moeder legt het den Heere vertrouwend bloot. De jongens gaan naar de schuur en vinden daar in 't leghok 3 eieren, die — zoo-als blijkt — een kip van den hardvochtigen boer daar heeft gelegd. De jongens willen de eieren houden, maar moeten ze van moeder terugbrengen. De boerin neemt ze aan! 's Middags gaat moeder met de jongens naar een andere, hartelijke boerin in de buurt. De jongens krijgen daar elk een appel en 5 eieren samen. De harde boer, die de geschiedenis van de gevonden eieren en het gedrag van z'n vrouw heeft vernomen, gaat naar het arme gezin van z'n zieken daglooner, belooft beterschap en toont dat op milde wijze. 't Gebed van den zieke en z'n kloeke gade is verhoord. God heeft gezorgd. Hij laat de Zijnen niet omkomen in duren tijd of hongersnood. Dit echt Christelijk verhaal is voortreffelijk bedoeld. (Het heeft echter twee zwakke zijden. De eerste is de onwaarschijnlijkheid van een der hoofdfactoren. Dat een boerenarbeider zijn kippen uit armoe weg doet, komt niet voor. Losloopende kippen hebben heel weinig voer noodig. Heel onnatuurlijk is de conversatie tusschen de boerin en de kinderen op blz. 15. De tweede is, dat de vertelling blijkbaar voor de kleinste kinderen is bestemd, doch alleen voor grootere geschikt. Kleine kindertjes komen hier in een sfeer van rampspoed en moeilijkheden, die ze niet verstaan of verkeerd verstaan). Afgezien van deze formeele bezwaren kunnen we het boekje overigens aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940