Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronB.J.W. de Graaff

De man met de gouden mond, druk 1, 46 blz.
prijs f 1,25; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De schrijver verhaalt ons het leven en werken van de bekende bisschop van Constantinopel. Op wondere wijze tot bisschop gekozen door keizer Arcadius, op voorstel van minister Eutropius. De keizerin haat de vurige godsgezant en weet door geheime lasterpraat te bewerken, dat hij verbannen wordt, maar door het volk verlost. Tenslotte toch nog verbannen, wanneer de keizerin weer veld wint.
Conclusie: Een mooi verhaal voor jongens en meisjes van 14 tot 15 jaar. Een stukje kerkgeschiedenis uit de eerste eeuwen onzer jaartelling. De kracht van het Evangelie zegeviert door de prediking van Chrysostomus, de gouden mond.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.