Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De marskramer, 'n Vlaamse jongen uit de hervormingstijd , druk 1, 99 blz.
prijs f 2,50; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een geschiedenis van een Vlaamse jongen, genaamd Hoor. Deze ontvangt les bij een dorpspastoor, Justus genoemd. De pastoor is de hervorming in beginsel toegedaan. Pater Jozefus verdenkt hem. Vooral omdat een marskramer bij hem geweest is. Tenslotte wordt de marskramer gevangen en later ook Justus. wonderlijke wijze worden zij verlost. Floor neemt een werkzaam aandeel in de bevrijding. De veerman van het klooster neemt ook deel aan de bevrijding. Wanneer Floor met de zijnen thuis komt is zijn moeder gestorven. Strekking: De geschiedenis bepaalt ons bij de roomse ketterjacht. Op allerlei listige en valse wijzen is de inquisitie bezig de belijders van Gods Woord te vangen en te doden.
Conclusie: Een spannend en boeiend verhaal. Ook wordt verhaald dat Petrus Dathenus deel neemt aan de bevrijdingsstrijd. Wel meer voor oudere leerlingen geschreven. De uitvoering en papier zijn uitstekend. Vooral voor jeugdbibliotheken bestemd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De marskramer, 'n Vlaamse jongen uit de hervormingstijd , druk 2, 99 blz.
prijs gecartonneerd f 2,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wie bewust de oorlogsjaren meegemaakt heeft, weet hoe moeilijk het toen voor velen was. Maar wat denkt ge van de tijd, toen de christenen vervolgd werden en opgejaagd tijdens de roomse inquisitie? Dit boekje vertelt er van. We horen van oplevende belangstelling voor de prediking van de Hervorming. Maar wat een gevaren bracht dit met zich mee. Hard ging het soms toe, toch loopt door alles een lijn van Gods zorg over de doorwerking van genade en genade alleen.
Conclusie: Dit boekje doet een stukje kerkgeschiedenis opleven, wat niet vergeten mag worden. Bekende namen als van Petrus Dathenus komen er in voor. Daar zit spanning in dit verhaal, het zal zowel jongens als meisjes boeien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.