Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMies Bouhuys, Piet Worm

De man van Nazareth , druk 1
Deze uitgave is niet bedoeld als kinderbijbel, maar als gezinsboek, als 'boek vol informatie over de historie, het leven, de gebruiksvoorwerpen, de politiek, de economie van de tijden voor en tijdens het leven van Jezus.' Dit citaat uit de Verantwoording van de hand van Piet Worm geeft de opzet van het boek duidelijk weer. De figuur van Jezus, de man van Nazaret, wordt verteld en toegelicht met behulp van historische, culturele en sociaal-geografische gegevens. De vertelling heeft de vier evangeliƫn als basis, en is daarvan meer een parafrase dan een na-vertelling. Het taalgebruik sluit dan ook nauw aan bij dat van het Nieuwe Testament. Dat de nieuwe vertaling van mr E. Straat gebruikt werd verandert hieraan niets wezenlijks. Deze uitgave heeft geen eigen theologie: problemen betreffende interpretatie en godsdienstige verwerking van de boodschap van de vier evangeliƫn komen niet aan de orde. De informatie die geboden wordt betreft de historische en culturele situatie van het leven van Jezus, en benadrukt zo de historiciteit van Jezus' optreden, maar niet de inhoud van zijn boodschap. Een aparte vermelding verdienen de illustraties van Piet Worm, die ook het materiaal dat in deze uitgave wordt aangeboden bijeenbracht. De illustraties hebben gedeeltelijk een 'lerende' functie: er zijn kaartjes bij, afbeeldingen van munten en gebruiksvoorwerpen, van kleding enz. Daarnaast vindt men vooral tegen het eind van het boek, bij de geschiedenissen rond lijden, sterven en opstaan van Jezus veel nagetekende miniaturen van schilderijen van o.a. Giotto. Bloemetjes, vruchten en dieren vullen zonder dat er duidelijk verband met de vertelling is, bovengenoemde illustraties aan. Een bespreking naar de twee aspecten van het kindbeeld van dit boek kan hier achterwege blijven, aangezien er niet van een specifieke kinderbijbel sprake is. Het boek is hier slechts vermeld omdat er tendensen uit naar voren komen (gebruik in het gezin, en historische informatie over de bijbel, zie hoofdstuk IV, 3.3), die ook in sommige kinderbijbels te vinden zijn.

Open het boekje


Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels van Nederlands bijbelgenootschap en Katholieke bijbelstichting, 1972, 1985