Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Blinde Frans , druk 4, 16 blz.
G. 0. 4 z. p. 10 cent. "Blinde Frans" is de vroeger herbergier vat het dorp, die met vreeselijke wraakplannen tegen den predikant vervuld, bij een poging om dezen te dooden, vroeger zelf door een ongeval werd getroffen. Door diens groote vriendelijk1heid tot inkeer gebracht, begint hij een nieuw leven; in de kracht Gods is hij weldra een voorbeeld voor allen; met zijn vioolspel verzamelt hij Zaterdagsavonds velen onder een eik, om zich voor te bereiden op den Rustdag. Het verhaal heeft iets onevenwichtigs, doordat het eerste en laatste hoofdstuk inleiding en slotwoord vormen, terwijl het middelste de eigenlijke geschiedenis behelst. De ouderwetsche illustratiën van de vorige editie zijn door den Uitgever door nieuwe, zéér goed geslaagde vervangen. We blijven dit aantrekkelijke verhaaltje, dat ook op zijn vierden rondgang zegen stichten kan, aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929