Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh.H. Been

Vedertje Talisman, druk 1, 210 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 14-18 jaar. Omvang: 210 bladz. Met acht platen van M.L. Middelhoek. Prijs geb. f 3.50, ingen. f 2.50.
Korte inhoud: Meneer Hein Berdens, archivaris van Zeewalden, vindt op het strand te Noordwijk een „vedertje talisman", een veertje dat iemands wenschen in vervulling kan doen gaan. Hij wenscht nog eens een poosje een jongen van vijftien jaar te zijn en als hij daarna in den strandstoel inslaapt en weer ontwaakt is zijn wensch vervuld: hij is de badjongen, met wien hij een praatje had gemaakt, een oorlogswees en de oorlogswees van straks is meneer de archivaris. De jongen-gewerden heer wordt naar Zeewalden gedirigeerd en de heer geworden-jongen gaat naar Soeren en hangt de gebraden haas uit. Allerlei verwikkelingen zijn het gevolg van deze verwisseling.
Beoordeeling: 't Is een echt jongensboek. Dol en avontuurlijk. Daarom zullen onze grootere jongens het zeker graag lezen. 't Teekent hen zooals ze zijn. Het religieuze element ontbreekt in dit boek: vermoedelijk is het den bekwamen auteur ontsnapt dat ook „de vlegels" hun religieuze gevoelens hebben, al vermoffelen ze die dan ook onder allerlei bombarie. Voorts trof ik woorden aan als eeuwig (blz. 8, 191), krengen (blz. 108), zalig (blz. 169, 190), die de auteur moest schrappen. Hij behoeft ze heusch niet om een mooi boek te schrijven. Aanbevolen. P de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930