Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

De laatste keer, druk 1, 40 blz.
Antje is een meisje, dat altijd maar half doet, wat haar gezegd wordt. Zij naait voor haar kleine broertje een knikkerzakje; doch zoo gauw, gauw, dat als de knikkers er goed en wel in zijn, en broer er mee over straat rent, de heele ondernaad van het zakje barst, met begrijpelijke gevolgen. Zij gaat met haar kleine zusje uit, en zal goed op haar passen, maar laat haar onverzorgd wegloopen. De kleine zus komt onder een auto, doch wordt, wonder boven wonder, nog gespaard. Dit voorval grijpt Antje echter zoo aan, dat zij van hare kwaal genezen wordt. Voor den laatsten keer was zij zoo onachtzaam geweest. Zeer onderhoudend verteld. Dat kinderleven is aardig geteekend. Echt gezellig en bijzonder vriendelijk. De kindertaal, goed weergegeven. Hier en daar te getrouw. Vandaar: in de schoonmaak, blz. 13; staan te drogen (voor drogen), blz. 13; waschten (voor wieschen), blz. 26; erg dicht, blz. 28, en erg toe, blz. 29. De prentjes zijn werkelijk alleraardigst, zelfs met expressie er in. Er zijn zeer goede eigenschappen in dit boekje, b.v. dat de moeder, die blijkbaar haar kinderen innig liefheeft, den moed bezit, om haar jongetje geen cent voor knikkers te geven, omdat zij hem niet missen kan; alsmede, dat zij haar dochtertje getrouw en met ernst, maar tevens liefderijk vermaant. Ook, dat Antje weigert, haar schuld te verzwijgen en veeleer behoefte heeft, eerlijk aan haar moeder te vertellen, hoe verkeerd ze heeft gehandeld en hoezeer haar verkeerd gedrag haar smart. Maar: "Lieve Heer, wilt U mij een beter meisje maken", zoo'n gebed herinnert aan den water- en melktijd. Besef van schuld voor God, van noodzakelijkheid van vergeving door het bloed des kruises; een besef, dat toch waarlijk aan een kinderleven niet vreemd behoeft te wezen, wordt gemist. Het godsdienstig element is zwak. Dit gebrek is oorzaak, dat we het praedicaat "van harte" aan onze aanbeveling moeten onthouden, een bijvoeging, die dit boekje anderszins ten volle verdienen zou.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.L.F. de Liefde

De laatste keer, druk 2, 40 blz.
Antje is een meisje, dat haar werk altijd slordig en oppervlakkig doet. Een knikkerzakje voor haar broertje maakt ze zoo dat het direct weer stuk is; en als ze een berisping daarvoor krijgt zegt ze „Nou ja, 't was ook maar een knikkerzakje.” Korten tijd daarna moest ze met kleine zus wat gaan wandelen, ze ging met een vriendinnetje praten, lette niet op, met het gevolg, dat zus door een auto werd aangereden en gewond, en het hondje gedood werd. Dit ernstig ongeval was heilzaam in zijn gevolgen; ze werd zorgzamer. Zeer aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919
J.L.F. de Liefde

De laatste keer, druk 3, 32 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Knikkertijd. Wat sneu voor Henk Beumer, dat hij geen knikkers had. Verdrietig daarover komt hij thuis. Daar treft hij zijn Oom aan, van wien hij drie centen krijgt, daar koopt hij knikkers voor. Nu moet Antje een beursje voor de knikkers maken. Ze heeft er niet veel zin in, noodgedwongen doet ze het toch maar, het gaat gauw stuk en Henk verliest zoo enkele knikkers. Het was Antjes schuld. Een tweede gebeurtenis. Antje gaat met haar zusje wandelen. Onderweg voegt zich een vriendin bij het tweetal. In een zandberg zitten deze twee zoo te praten, dat ze kleine zus vergeten Deze is ondertusschen weggeloopen, met dit gevolg, dat ze onder een auto terecht komt. Als Antje thuis komt vindt ze haar zusje in bed. Dat was weer haar schuld. Nu heeft ze echter berouw. Ze wil zoo graag weer goed maken. Ze koopt een hondje voor haar zusje in de plaats van de vorige, die bij het auto ongeluk doodgereden is. Maar ze bidt nu ook telkens om een nieuw hart. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een verhaal, dat niet goed loopt. De godsdienstige strekking vlak en zoetsappig. Waar om schrijft men niet "Heere". Men weet toch wel, dat zeer velen bezwaren hebben tegen "Heer". Dit bezwaar zou heel gemakkelijk verholpen kunnen worden.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
J.L.F. de Liefde

De laatste keer, druk 3, 32 blz.
G. K. O. 5 t. d. t. 10 cent. Antje is een meisje, dat altijd maar half doet, wat haar gezegd wordt. Zij naait voor haar kleine broertje een knikkerzakje; doch zoo gauw-gauw, dat als de knikkers er goed en wel in zijn, en broer er mee over straat rent, de heele ondernaad van het zakje barst, met begrijpelijke gevolgen. Zij gaat met haar kleine zusje uit, en zal goed op haar passen, maar laat haar onverzorgd wegloopen. De kleine zus komt onder een auto, doch wordt, wonder boven wonder, nog gespaard. Dit voorval grijpt Antje echter zoo aan, dat zij van haar kwaal genezen wordt. Voor den laatsten keer is zij zoo onachtzaam geweest. Zeer onderhoudend verteld. Dat kinderleven is aardig geteekend. De prentjes zijn alleraardigst expressief. Er zijn zeer goede eigenschappen in dit boekje, b.v. dat de moeder, die blijkbaar haar kinderen innig liefheeft, den moed bezit, om haar geen cent voor knikkers te geven, omdat zij hem niet missen kan; alsmede, dat zij haar dochtertje getrouw en met ernst, maar tevens liefderijk vermaant. Ook, dat Antje weigert , haar schuld te verzwijgen en veeleer behoefte heeft, eerlijk aan haar moeder te vertellen, hoe verkeerd ze heeft gehandeld en hoezeer haar achteloos gedrag haar smart. Maar: "Lieve Heer, wilt U mij een beter meisje maken", zoo'n gebed herinnert aan den water- en melktijd. Besef van schuld voor God, van noodzakelijkheid van vergeving door het bloed des kruises een besef, dat toch waarlijk aan een kinderleven niet, vreemd behoeft te wezen, wordt gemist. Het godsdienstig element is zwak. Wij verstaan niet, waarom bij eiken herdruk onze opmerkingen worden genegeerd. Het boekje zou er anders aanmerkelijk door hebben gewonnen. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934