Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLinda Erics

De kinderen van Jan Valentijn, druk 1, 172 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 15 t.d.t. Jan Valentijn, de vader van Jan en Peter, is treinmachinist. Het boek vertelt allerlei avonturen in het ruime, wijde buitenleven, steeds interessant, maar soms met te weinig samenhang, overigens suggestief beschreven, in bijzonder fleurigen trant. De bandteekening is zeer bont, de illustraties zijn naar onzen smaak wat grof. We zien in dit boek de tegenstelling tusschen zonde en genade naar voren treden, b.v. blz. 100. Daar staat tegenover, dat op andere plaatsen onomwonden wordt geponeerd: De Heere Jezus heeft ons allen lief (blz. 99). Zulke uitdrukkingen keuren wij af. Heel aangenaam doet aan de kordate manier, waarop Peter voor zijn beginsel uitkomt en zich daarbij op Gods Woord beroept. We geven dit boek voor de oudere jongens onze aanbeveling; het zal ons aangenaam zijn, als in een tweeden druk, die stellig volgt, met onze opmerking rekening gehouden wordt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Linda Erics

De kinderen van Jan Valentijn, druk 1, 172 blz.
voornamelijk jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Valentijn is machinist bij het spoor. Hij heeft 3 kinderen, Peter, Liesje en Jan. Omdat zijn vader stervende is, gaan de ouders voor enkele weken naar Drielsland, waar hun ouders wonen. De kinderen worden ondergebracht bij tante Fiek en oom Jan. Daar komen ze in aanraking op die plaats met twee dokterszoontjes, wier ouders naar Zwitserland zijn. Dezen waren gelogeerd bij de familie Radstaak. Allerlei avonturen beleven ze tijdens hun verblijf aldaar. 't Ernstigste is wel dat zij oorzaak worden van een brand in een schuur, die tot den grond afbrandt. Doeke, een zonderling, wordt verdacht in zijn onnoozelheid de brand gesticht te hebben en daarom zal deze in een gesticht worden geplaatst. Peter vindt dit verschrikkelijk en na veel strijd bekent hij, dat het aan hun vieren is toe te schrijven. Zij zullen nu voor de kosten opdraaien. Er komt evenwel uitkomst in deze, doordat een rijke mijnheer en vriend van den eigenaar der schuur zich aansprakelijk wil stellen voor de gelden. Peet wordt aangetast door malaria, wordt hard ziek en als vader weer arriveert wordt hij met een auto naar huis gebracht. Ten slotte komt alles in orde. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek bevelen we niet aan, Door het geheele boek loopt de leer der algemeene verzoening. We lezen nergens van ware zondesmart, van waarachtige bekeering. Toch gaan de menschen, grootvader, Doeke, blijmoedig den dood tegen, want immers, zoo luidt het nu eens in deze dan in andere toonaard, Jezus is voor alle menschen gekomen. Zij gaan ons voor naar een heerlijk land, dat eigenlijk van ons allemaal het Vaderland is; eenmaal komen wij daar ook, de een na den ander (blz. 12). De hemel wordt begeerd als een heerlijk oord, niet omdat de zalige nabijheid Gods daar eeuwig wordt gesmaakt. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Linda Erics

De kinderen van Jan Valentijn, druk 2, 172 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 15 t.d.t. Jan Valentijn, de vader van Jan en Peter, is treinmachinist. Het boek vertelt allerlei avonturen in het ruime, wijde buitenleven, steeds interessant, maar soms met te weinig samenhang, overigens suggestief beschreven, in bijzonder fleurigen trant. De bandteekening is zeer bont, de illustraties zijn naar onzen smaak wat grof. We zien in dit boek de tegenstelling tusschen zonde en genade naar voren treden, b.v. blz. 100. Daar staat tegenover, dat op andere plaatsen onomwonden wordt geponeerd: De Heere Jezus heeft ons allen lief (blz. 99). Zulke uitdrukkingen keuren wij af. Het spijt ons, dat bij dezen nieuwen druk niet met onze opmerking rekening gehouden is. Heel aangenaam doet echter aan de kordate manier, waarop Peter voor zijn beginsel uitkomt en zich daarbij op Gods Woord beroept. We geven dit boek voor de oudere jongens onze aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940